Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa

04/07/2008

“Thời thế vận hội trong thiên hạ đã đến lúc tiến dần thời tráng thịnh, tung hoành bốn phương. Giả sử như có một nước nào ngày nay muốn đóng cửa, không tiếp khách để hưởng yên vui một mình cũng không thể được. Bởi vì ta không đến với người, người cũng sẽ đến với ta. Nếu ta không thể chặn được bước tiến tới thì chính ta phải cất bước tiến lên” – Lời kêu gọi của Nguyễn Trường Tộ 140 năm trước vẫn như dành cho chính chúng ta hôm nay. Với tinh thần thực sự cầu thị ấy, nhóm nghiên cứu của Viện CS&CL NNPTNT đã biên soạn cuốn sách “Kinh nghiệm quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa”.

- Tác giả: Đặng Kim Sơn

- Nhà xuất bản: NXB Chính trị Quốc gia

- Thời gian xuất bản: tháng 6/2008

- Số trang: 215 / Khổ sách: 13x19

- Giá bìa: 22.500 VND

Thành công và thất bại của người đi trước là tài sản vô giá cho người đi sau. Nhiều nhà lãnh đạo đã tự mình bôn ba năm châu bốn bể tìm đường giải phóng dân tộc, mở mang đất nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam, Vua Chulalongkorn của Thái Lan, Tổng thống Lý Quang Diệu của Xingapo,... Có những quốc gia tô chức học tập quốc tế một cách hệ thống như nước Nga dưới thời Pie Đại Đế (1697), nước Nhật dưới thời Minh Trị (1871).

Cuốn sách nhỏ này đã tìm hiểu các kinh nghiệm đi lên công nghiệp hóa ở Tây Âu, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc... Tác giả đã tổng hợp, phân tích vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong quá trình công nghiệp hóa ở nhiều nước trên thế giới, và liên hệ với những vấn đề có tính thời sự của Việt Nam như đất đai, lao động, môi trường,... Đây cũng chính là những vấn đề Việt Nam đang lúng túng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóc nhằm mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.


Tin khác