Động đất ở Tứ Xuyên gây thiệt hại về kinh tế 7,085 tỷ NDT

30/05/2008

Trận động đất ngày 12/5 ở Văn Sơn đã gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 7,085 tỷ nhân dân tệ (NDT), thiệt hại về nông nghiệp là 1,8 tỷ trong đó có 980 nghìn mẫu đất canh tác bị thiệt hại, diện tích chịu thiên tai là 560 nghìn mẫu, diện tích tuyệt thu là 250 nghìn mẫu, diện tích lương thực là 270 nghìn mẫu

Ngành nông nghiệp của Tứ Xuyên rất phát triển nơi đây còn được mạnh danh “Vương quốc thiên phủ”. Sản lượng lúa hang năm đứng đầu cả nước tiếp đến là các sản phẩm như lúa mỳ, bông, tơ, cải dầu, chè…chiếm vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp Trung Quốc.

Theo thống kê và dự toán của sở Nông nghiệp Tứ Xuyên, trận động đất ngày 12/5 ở Văn Sơn đã gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 7,085 tỷ nhân dân tệ (NDT), thiệt hại về nông nghiệp là 1,8 tỷ trong đó có 980 nghìn mẫu đất canh tác bị thiệt hại, diện tích chịu thiên tai là 560 nghìn mẫu, diện tích tuyệt thu là 250 nghìn mẫu, diện tích lương thực là 270 nghìn mẫu, các nông sản canh tác kinh tế khác chiếm 710 vạn mẫu (như cải dầu 140 vạn mẫu). Trong vùng thiên tai có khoảng 40 nghìn mẫu ruộng lúa nước không thể gieo cấy đúng vụ do thiếu nước.

Chú thích : 1 nhân dân tệ = 2,400 VNĐ

1 mẫu = 666 m2


Tin khác