Báo cáo Thủ tướng diện tích đất trồng lúa hiện có

09/07/2008

Hôm qua, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thống nhất với các bộ để báo cáo Thủ tướng diện tích đất trồng lúa hiện có, xác định diện tích đất trồng lúa cần giữ lại để bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

>Thắt chặt việc quản lý đất trồng lúa

Trong công văn gửi các bộ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ rõ các bộ cần phối hợp là Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ sau khi xem xét nhu cầu sử dụng đất đến năm 2015 và 2020 cho từng lĩnh vực đô thị, giao thông, công nghiệp thì cần xác định diện tích đất trồng lúa cần giữ lại.

Thu hoạch lúa. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2006, tổng diện tích đất trồng lúa của cả nước là 4,13 triệu ha, giảm 316.000 ha so với năm 2000. Các vùng giảm mạnh là đồng bằng sông Cửu Long với 175.000 ha, Đông Nam Bộ giảm 51.000 ha, đồng bằng sông Hồng giảm 36.000 ha.

Bộ Nông nghiệp tính toán, để đảm bảo lương thực cho dân số đến năm 2020 là 98,6 triệu người thì diện tích đất trồng lúa phải giữ ổn định là 3,9 triệu ha và tổng sản lượng lúa phải đạt 39,63 triệu tấn. Dự báo, với sự được mùa của cả miền Bắc và Nam, năm nay sản lượng lúa cả nước có thể đạt trên 36 triệu tấn. Năm 2007 là 35,9 triệu tấn.


Tin khác