Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải pháp

20/08/2008

Chưa bao giờ những vấn đề cốt lõi và nổi cộm của nền giáo dục nước nhà lại được đặt ra một cách bức xúc và rốt ráo như thời gian vừa qua. Các cuộc thảo luận lớn, nhỏ triền miên, các kiến nghị ngắn, dài được đề xuất liên tiếp... với bao nhiêu công sức, thời gian và tâm huyết. Tựa sách:  Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và giải pháp 

Năm Xuất bản:   2007 

Nhà xuất bản:   NXB Tri thức 

Số trang:  432 

Giá sách:  55.000 VND 

Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển bền vững, là vận mệnh và tương lai của Đất nước ta. “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHKHKTVN) càng không thể đứng ngoài cuộc và sẽ tổ chức một đợt thảo luận rộng rãi, sâu sắc và toàn diện những vấn đề nóng bỏng hiện nay của giáo dục. Để phục vụ cho các cuộc thảo luận này, theo sự chỉ đạo của thường trực Đoàn Chủ tịch LHHKHKTVN, Nhà xuất bản Tri thức xin trân trọng giới thiệu với độc giả cuốn sách: “Những vấn đề giáo dục hiện nay: Quan điểm và Giải pháp”.

Cuốn sách gồm các bài quan trọng về các vấn đề mấu chốt và cấp bách của giáo dục do các tác giả trong và ngoài nước viết đã hoặc chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông. Phần thứ nhất của cuốn sách bao gồm một số bài viết mang tính dẫn luận. Trong phần này chúng tôi trích dẫn phát biểu của Einstein về giáo dục và ý kiến hết sức quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo nước nhà. Tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu với độc giả các ý kiến trả lời phỏng vấn về các vấn đề giáo dục của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đăng trên các báo trong thời gian gần đây để dẫn luận cho phần II của cuốn sách, phần thảo luận về quan điểm và đề xuất giải pháp.

Phần II, chúng tôi xin mở đầu bằng hai bản Đề án Kiến nghị của hai tập thể các nhà khoa học trong nước (Hoàng Tụy và cộng sự) và ở nước ngoài (Vũ Quang Việt và cộng sự).

Đây là hai bản Đề án - Kiến nghị được soạn thảo một cách rất công phu, mang tính khoa học và tính thực tiễn cao; đã được gửi đến các cơ quan cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước từ vài năm trước, nhưng tiếc rằng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi. Chúng tôi xin đăng lại hai tài liệu này để tỏ lòng trân trọng ý thức trách nhiệm và nhiệt huyết của các tác giả, đồng thời cũng để khẳng định tính thời sự của các kiến nghị này.

Tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu bài viết của các tác giả là người Việt ở trong và ngoài nước, và người nước ngoài, được sắp xếp theo thứ tự A, B, C... theo tên tác giả.

Những ý kiến được trình bày trong cuốn sách này là của riêng các tác giả. Nhà Xuất bản xin đề nghị quý vị độc giả coi đây là tài liệu tham khảo để nghiên cứu với tinh thần cầu thị.

                                     Nhà xuất bản Tri thức


Tin khác