Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ giảm khoảng 10%

03/10/2008

Phân tích nguyên nhân kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng trong năm nay, ông Thành Tư Nguy nói: Một là để ứng đối với lạm phát, Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn; hai là do tình hình nước ngoài, Trung Quốc sẽ giảm thiểu xuất nhập khẩu. Phát biểu tại Diễn đàn Davos mùa hè năm 2008 diễn ra ở Thiên Tân ngày 28, Nhà kinh tế học nổi tiếng Trung Quốc Thành Tư Nguy nói, tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm nay sẽ giảm khoảng 10%.

Phân tích nguyên nhân kinh tế Trung Quốc giảm tốc độ tăng trưởng trong năm nay, ông Thành Tư Nguy nói: Một là để ứng đối với lạm phát, Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn; hai là do tình hình nước ngoài, Trung Quốc sẽ giảm thiểu xuất nhập khẩu.

Nhà kinh tế học Thành Tư Nguy nói, rủi ro kinh tế Trung Quốc quá nóng đã qua, hiện nay, Trung Quốc cần phải giữ cân bằng về phát triển kinh tế và lạm phát.


Tin khác