Giản lược nội dung một số văn bản pháp quy về vệ sinh an toàn thực phẩm để phổ biến cho người dân vùng cao

04/12/2008

Trong khuôn khổ dự án “ Hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012”. Ngày 22/11/2008 Bộ môn Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách - trực thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đơn vị quản lý Hợp phần Trung ương đã tổ chức Hội thảo “Giản lược nội dung một số văn bản pháp quy về vệ sinh an toàn thực phẩm để phổ biến cho người dân vùng cao”

Buổi hội thảo đã dành được rất nhiều sự quan tâm và góp ý của đại diện đến từ 5 tỉnh trực thuộc dự án, chuyên viên vụ pháp chế - Bộ NNPTNT, Tổng công ty rau quả Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật...với các nội dung được đưa ra thảo luận:

- Giản lược pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm

- Giản lược Quy chế chứng nhận thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Viet GAP) cho rau, quả và chè an toàn.

- Giản lược các quy định về sản xuất, kinh doanh rau an toàn

- Giản lược các quy định về kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV

Đại diện của Vụ Pháp Chế cho rằng: từ những văn bản, quy định của nhà nước được giản lược đi để phổ biến cho người dân vùng cao từ ngữ cần phải phải dễ hiểu, dễ thực hành, câu từ cần sát nghĩa vì đồng bào miền núi trình độ sơ đẳng có hạn.

Cùng chung quan điểm trên Đại diện Cục Bảo vệ thực vật nêu thêm, văn bản giản lược không nên trình bày rườm rà cần giản lược đến mức tối đa nhưng vẫn phải theo đúng pháp lệnh quy định.

Chi Cục Bảo Vệ Thực vật tỉnh Đak Lak cũng nêu lên ý kiến rằng với những người dân nông thôn họ cần được giải thích rõ hơn nếu họ tham gia áp dụng VietGAP thì họ sẽ được hưởng lợi gì? sản phẩm họ ra thị trường sẽ được đón nhận như thế nào?

Tất cả những ý kiến, đóng góp đã được đơn vị thừa hành thực hiện ghi nhận và sửa đổi để sớm ban hành thành văn bản để người dân thực hiện.


Trung tâm Thông tin PTNNNT - AGROINFO

Tin khác