Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

01/12/2009

Ngày 29/04/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

Nhằm nâng cao chất lượng lao động và tăng số lượng lao động ở các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thực hiện giảm nghèo bền vững. Ngày 29/04/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

Xuất khẩu lao động làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó giai đoạn từ 2009-2020, Nhà nước sẽ đầu tư 4.715 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động cư trú dài hạn tại 61 huyện nghèo, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các cơ sở dạy nghề cho lao động xuất khẩu.

Trong đó:

- Giai đoạn 2009 -2010, Đề án thực hiện thí điểm đưa 10.000 lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm sẽ xuất khẩu khoảng 5.000 lao động), góp phần giảm 8.000 hộ nghèo (chiếm 2,8% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo nhất nước). Giai đoạn 2016-2020, sẽ nâng lên hơn 70.000 lao động xuất khẩu, góp phần giảm khoảng 19% số hộ nghèo ở 61 huyện này.

- Giai đoạn 2011 – 2015: đưa 50 nghìn lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài (bình quân mỗi năm sẽ đưa được khoảng 10.000 lao động), trong đó: khoảng 90% lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số; khoảng 80% lao động qua đào tạo nghề; góp phần giảm 45.000 hộ nghèo (giảm 15,6% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo).

- Giai đoạn 2016 – 2020: tăng 15% tổng số người đi làm việc ở nước ngoài so với giai đoạn 2011 – 2015, trong đó khoảng 95% lao động thuộc hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, góp phần giảm khoảng 19% số hộ nghèo thuộc 61 huyện nghèo.

Các chính sách hỗ trợ trong Đề án bao gồm: hỗ trợ người lao động học bổ túc văn hóa, học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để tham gia xuất khẩu lao động; cho người lao động vay tín dụng ưu đãi với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động, các cơ sở dạy nghề cho xuất khẩu lao động cũng sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư tăng quy mô đào tạo.

Như vậy, người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức. Còn lại các đối tượng khác thuộc 61 huyện nghèo được hỗ trợ 50% học phí trên.

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thực tế dưới 12 tháng phải về nước thì được hỗ trợ bằng 1 lượt vé máy bay khi gặp một trong các lý do như sức khỏe không phù hợp với yêu cầu công việc; chủ sử dụng lao động gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nên người lao động bị mất việc làm; vì chủ sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Cũng theo Đề án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực, có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên qua điều phối thực hiện các chính sách, hoạt động và hướng dẫn triển khai đề án. Tổ chức lựa chọn các doanh nghiệp tham gia thực hiện đề án.

UBND các tỉnh có huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ phải thành lập và chỉ đạo hoạt động của Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động cấp huyện.

Xem toàn văn tại đây

Theo website chương trình 135


Tin khác