Chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt và chính sách ưu đãi, thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo

01/12/2009

Ngày 27/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ban hành chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ.

Theo quyết định thì đối tượng luân chuyển là các cán bộ, công chức ở cơ quan cấp tỉnh, huyện có tuổi đời không quá 40, đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ. Họ sẽ đảm nhận các chức danh lãnh đạo chủ chốt để tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách ở các xã thuộc 61 huyện nghèo. Thời hạn luân chuyển, tăng cường từ 3-5 năm.

Cán bộ cấp cơ sở có vai trò rất quan trọng. Ảnh minh họa: Internet

Cán bộ, công chức luân chuyển, tăng cường phải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở địa phương và việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức xã đảm bảo chuyên môn hóa, tổ chức thực hiên phát triển sản xuất, khai thác thế mạnh của địa phương, nâng cao mức sống của nhân dân, thực hiện tốt việc phát triển cũng như bảo tồn văn hóa, bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao bình đẳng giới.

Cán bộ, công chức khi luân chuyển, tăng cường sẽ được giữ nguyên lương, phụ cấp chức vụ và biên chế ở cơ quan cử đi. Trường hợp địa bàn đến công tác có phụ cấp cao hơn thì được hưởng phụ cấp theo mức cao nhất. Hết thời hạn luân chuyển, cơ quan cũ có trách nhiệm bố trí ngay công việc phù hợp. Trong thời gian luân chuyển mà hoàn thành nhiệm vụ thì cán bộ, công chức được xét dự thi nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn 12 tháng và được ưu tiên xem xét bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo thích hợp khi cơ quan có nhu cầu.

Khi luân chuyển, tăng cường, cán bộ, công chức được nhà nước hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung, trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho thành viên gia đình đi cùng và trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung, trợ cấp thêm hàng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Đối với trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo được cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng lao động, mức tiền công hàng tháng tương đương mức lương cán bộ, công chức xã có cùng trình độ và thâm niên công tác; được hưởng các chế độ phụ cấp như đối với công chức xã đồng thời được hưởng thêm các chính sách thu hút của địa phương đó; được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm y tế, xã hội và các ưu đãi khác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trí thức trẻ và cán bộ chuyên môn được trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng tiền công trong thời gian công tác, nếu trở về địa phương nơi xuất phát thì được UBND các cấp tạo điều kiện ổn định cuộc sống, được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển công chức, viên chức và không phải thực hiện chế độ tập sự, thử việc, đồng thời được bổ nhiệm ngay vào ngạch được tuyển dụng. Nếu những đối tượng này tham gia thi tuyển vào các hệ đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học thì được cộng thêm điểm vào kết quả thi theo đúng quy định.

Đây là chủ trương lớn của Chính phủ, khi thực hiện song song cùng với những đề án khác sẽ giúp 61 huyện nghèo trong cả nước thoát nghèo, xóa bỏ khoảng cách khá xa về nhận thức, kinh tế giữa người dân ở miền núi và người dân ở đồng bằng, đô thị. Đưa trí thức về với đồng bào còn khó khăn cũng chính là giúp đồng bào thoát nghèo một cách bền vững.

Xem toàn văn tại đây

KG (Theo Website chương trình 135)


Tin khác