Chế độ tài chính cho học sinh dân tộc nội trú – dự bị đại học dân tộc

30/11/2009

AGROINFO – Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT giữa Bộ GD & ĐT và Bộ Tài chính quy định về chế độ tài chính dành cho học sinh dân tộc nội trú, các trường dự bị đại học.

Đối tượng được hưởng các chế độ quy định tại Thông tư này là học sinh theo tiêu chuẩn tuyển sinh đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, huyện và các trường dự bị đại học dân tộc.

 
 Học sinh dân tộc nội trú, dự bị đại học dân tộc được Nhà nước hỗ trợ, đảm bảo điều kiện học tập. Ảnh minh họa: Internet

Thông tư này quy định các chính sách nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho học sinh các dân tộc thiểu số tại các trường phổ thông dân tộc nội trú của các tỉnh và các trường dự bị đại học dân tộc. Chính sách này thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ to lớn đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa.

 Xem toàn văn tại đây

KG


Tin khác