Nhập khẩu nông sản Trung Quốc tăng vọt

26/08/2005

Sau nhiều năm trì trệ, chỉ trong vòng 3 năm từ 2002 đến 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, áp dụng các thuế nhập khẩu thấp, giá cả hàng hoá cao hơn, nguồn cung ứng nội địa giảm dẫn đến nhập khẩu nông sản của Trung Quốc tăng trưởng gấp đôi. Kim ngạch nhập khẩu nông sản nhảy vọt từ gần 11 tỷ đô la năm 2002 lên 25,9 tỷ đô la năm 2004, hầu hết các mặt hàng nông sản tăng cả về khối lượng và giá nhập khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.
Sau nhiều năm trì trệ, chỉ trong vòng 3 năm từ 2002 đến 2004, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, áp dụng các thuế nhập khẩu thấp, giá cả hàng hoá cao hơn, nguồn cung ứng nội địa giảm dẫn đến nhập khẩu nông sản của Trung Quốc tăng trưởng gấp đôi. Kim ngạch nhập khẩu nông sản nhảy vọt từ gần 11 tỷ đô la năm 2002 lên 25,9 tỷ đô la năm 2004, hầu hết các mặt hàng nông sản tăng cả về khối lượng và giá nhập khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu nông sản của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm hơn.|
 
 
Xuất khẩu nông sản từ Mỹ sang Trung Quốc đạt kỷ lục, lên đến 5,5 tỷ đô la trong năm 2004, hơn gấp 2 lần so với năm 2002 (đạt 2 tỷ đô la). Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 của Mỹ. Bên cạnh đó, Mỹ là đối tác nhập khẩu nông sản lớn nhất vào Trung Quốc. Năm 2004, các ngành hàng Mỹ đã có được vị thế áp đảo ở thị trường Trung Quốc , 40-50% thị phần đỗ tương, 50% thị phần bông và gần 100% thị phần thịt. Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Trung Quốc đang chậm lại và giảm dần lợi thế cạnh tranh so với ngô Mỹ.


Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC