Kế hoạch Hành động Quốc gia về An toàn thực phẩm

28/10/2005

Ngày 28 tháng 10 năm 2005, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tiến sĩ Bộ trưởng  Cao Đức Phát và Giám đốc Ngân hàng Thế giới Klaus Rohland đã chủ trì Hội nghị tư vấn cấp cao  Kế hoạch Hành động Quốc gia về An toàn thực phẩm, thú y và bảo vệ thực vật.

Ngày 28 tháng 10 năm 2005, tại Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tiến sĩ Bộ trưởng  Cao Đức Phát và Giám đốc Ngân hàng Thế giới Klaus Rohland đã chủ trì Hội nghị tư vấn cấp cao  Kế hoạch Hành động Quốc gia về An toàn thực phẩm, thú y và bảo vệ thực vật.|

 
Đại diện các Văn phòng, Cơ quan Chính phủ như Bộ Nông nghiệp và PTNT, Y Tế, Thuỷ sản, Công nghiệp, Khoa học Công nghệ, các doanh nghiệp tư nhân có liên quan và các nhà tài trợ cùng trình bày và thảo luận về nội dung Dự thảo cuối cùng về Kế hoạch Hành động Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật của Việt Nam (SPS).
 
Kế hoạch hành động này là kết quả hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam, các cơ quan trong nước và các tổ chức tài trợ quốc tế. Ông Nguyễn Viết Vinh, chuyên gia cao cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT, thành viên đoàn đàm phán của Việt Nam với WTO về WTO/SPS đã trình bày các vấn đề và khuôn khổ chung của Kế hoạch Hành động. Hội nghị cấp cao đã kết thúc thành công và các bên đã đạt được sự thống nhất chung về sự cần thiết phải có 1 Kế hoạch Hành động và mong muốn sớm hoàn thiện để đi vào thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu trong nước về đảm bảo an toàn thực phẩm và đóng góp vào việc phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Rất nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị cho rằng, cần quan tâm hơn nữa các bước tổ chức thực hiện và huy động cao sự tham gia của khu vực tư nhân và đông đảo nông dân.
 
(Phạm Hoàng Ngân)

Tin khác

©2020 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062, Email: viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC