Nâng cao chất lượng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2010

05/05/2006

và công tác kế hoạch của tỉnh Hoà Bình thông qua các hoạt động có sự tham gia

và công tác kế hoạch của tỉnh Hoà Bình thông qua các hoạt động có sự tham gia

Tin khác