Cần cải thiện môi trường kinh doanh cho hộ cá thể

09/12/2011

Đó là khuyến nghị của nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD) và Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC), thông qua đề tài “Điều tra thí điểm đánh giá môi trường đầu tư cho các hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh tại một số địa phương” được công bố ngày 8.12.

Kết luận của nhóm nghiên cứu cho thấy, quy mô kinh doanh của các hộ cá thể nhỏ; sử dụng ít lao động; vốn vay chiếm tỷ lệ rất thấp; mặt bằng kinh doanh chật chội; chỉ có khoảng 27,5% số hộ có đăng ký kinh doanh; môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn và chậm được cải thiện...
Nhóm nghiên cứu khuyến nghị, Nhà nước cần quan tâm xây dựng chính sách hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh cá thể bởi đối tượng kinh tế này đóng vai trò quan trọng trong tăng GDP và giảm thiểu cú sốc của nền kinh tế, giảm nghèo, nhất là ở khu vực nông thôn.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác