Hơn 7.600 tỷ đồng cho vay để mua tạm trữ lúa gạo

10/04/2013

Theo Ngân hàng Nhà nước, kết thúc thời gian thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013, doanh số cho vay của các ngân hàng thương mại đạt 7.612 tỷ đồng, tương đương với khối lượng thu mua tạm trữ 951.630 tấn quy gạo.

Dư nợ các khoản vay mua tạm trữ thóc, gạo đến 31/3/2013 (thời điểm kết thúc giải ngân) là 7.571 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết về cơ bản, các ngân hàng thương mại đã triển khai cho vay tạm trữ kịp thời, thực hiện đúng quy định của chương trình cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013 theo Quyết định số 311/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
Trước đó, ngày 7/2/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 311/QĐ-TTg cho phép mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo vụ đông xuân năm 2012-2013 ở Đồng bằng sông Cửu Long, thời hạn thu mua tạm trữ tối đa là 3 tháng (từ 20/2 - 20/5/2013) và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay. 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời ban hành triển khai thực hiện và chỉ định 13 ngân hàng thương mại tham gia cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013. 
Ngay khi có văn bản hướng dẫn, các ngân hàng thương mại được chỉ định đã chủ động tiếp cận các doanh nghiệp được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu để triển khai cho vay với mức lãi suất phù hợp. Một số ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay thấp hơn mức lãi suất quy định tối đa của Ngân hàng Nhà nước 11%/năm./.
Theo Kinh tế nông thôn

Nguồn: http:// kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte-thitruong/2013/4/40237.html


Tin khác