Từ 1/7, áp thuế suất 20% cho các doanh nghiệp ưu tiên

02/07/2013

Ngày 28/6, Bộ Tài chính có công văn gửi các địa phương yêu cầu phải áp dụng ngay mức thuế suất 20% cho doanh nghiệp có doanh thu không quá 20 tỉ đồng, cũng như các ưu đãi thuế khác từ 01/7/2013.

Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định trong luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi. Trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn, các đơn vị vẫn tổ chức thực hiện theo luật.
Cụ thể, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với các hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của luật Nhà ở từ ngày 1.7. Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1.7.2013 đến hết ngày 30.6.2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.
Từ ngày 1/7, áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với DN, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỉ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định là tổng doanh thu của năm trước liền kề. Tuy nhiên, thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau: Thứ nhất, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam. Thứ hai, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản. Thứ ba, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Áp dụng thuế suất thuế TNDN 10%  đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ  bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội phát sinh từ 1.7.
* Cũng trong ngày hôm qua, Chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị định hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, kể từ 1.7.2013, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (mức cũ là 4 triệu đồng/tháng). Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Theo Kinh tế nông thôn
 

Tin khác