Lãi suất mua tạm trữ thóc gạo không quá 11%/năm

07/05/2013

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 50/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2012-2013.

Thông tư nêu rõ, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thuộc đối tượng theo quy định; hỗ trợ lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ chỉ thực hiện đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định.
Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn; số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng thương nhân theo số lượng thóc, gạo thực tế thương nhân mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng theo quy định.
Loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm; thời hạn mua tạm trữ từ ngày 20/02/2013 đến hết ngày 31/03/2013; thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế tính từ thời điểm mua thóc, gạo theo quy định nhưng không quá thời hạn ngày 20/5/2013; giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) cho từng loại thóc, gạo. 
Thông tư cũng quy định, trường hợp thương nhân mua thóc tạm trữ thì được tính quy đổi theo tỷ lệ 2 thóc bằng 1 gạo.
Trường hợp thương nhân mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì được hỗ trợ cả chi phí sản xuất chế biến (sau khi trừ giá trị phụ phẩm thu hồi) nhưng không được quy đổi lượng gạo nguyên liệu sang gạo thành phẩm. Thương nhân phải xuất trình các tài liệu, chứng từ liên quan đến chi phí sản xuất chế biến cho Sở Công Thương để Sở Công Thương có căn cứ xác nhận đơn giá thóc gạo tạm trữ.
Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 11%/năm theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo Chinhphu.vn

Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/2-lai-suat-mua-tam-tru-thoc-gao-khong-qua-11-nam-8470.html


Tin khác