Doanh nghiệp FDI: Chỉ được mua hàng của thương nhân đã đăng ký

07/05/2013

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 08 quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam.

Cụ thể, các doanh nghiệp FDI được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối; mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất; lập cơ sở bán lẻ; lập chi nhánh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá...
Điểm mới là doanh nghiệp FDI chỉ được trực tiếp mua hàng hóa của thương nhân Việt Nam có đăng ký kinh doanh hoặc có quyền nhập khẩu, quyền phân phối hàng hóa đó để xuất khẩu.
Theo Nông thôn ngày nay

Tin khác