Chuyên gia “Thực hiện đánh giá toàn dự án”

15/07/2014

 

 

 

Dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công – tư ở Việt Nam”

16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Tel: (84.4) 63298510; Email: agroinsurance.ipsard@gmail.com

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công – tư ở Việt nam” (Dự án Bảo hiểm nông nghiệp) được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) với mục đích tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công – tư tại Việt Nam.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) được giao thực hiện dự án bảo hiểm nông nghiệp này với Ban Quản lý dự án (BQLDA) hoạt động tại Viện. Để triển khai các hoạt động của dự án, BQLDA tìm kiếm 01 ứng viên người Việt có kinh nghiệm và năng lực cho vị trí chuyên gia “Thực hiện đánh giá toàn dự án”.

Bối cảnh

Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng của nước ta, được tiến hành trên địa bàn rộng lớn, được phân bố khắp mọi miền đất nước. Nông nghiệp vốn là ngành sản xuất có thu nhập thấp nhưng lại phải đối mặt với nhiều loại rủi ro như (i) rủi ro trực tiếp gồm thiên tai- thảm họa từ thiên nhiên và bệnh dịch; (ii) rủi ro gián tiếp gồm rủi ro về đất đai sản xuất, rủi ro về quản lý nguồn nước, rủi ro trong quá trình bảo quản, rủi ro về tổ chức và quản lý, rủi ro do sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y hay thuốc bảo vệ thực vật; (iii) rủi ro thị trường gồm rủi ro giá cả và rủi ro do lạm phát. Trong những rủi ro trên, rủi ro thiên tai là nguyên nhân gây cản trở trực tiếp tới phát triển kinh tế, phát triển bền vững và làm gia tăng đói nghèo. Thiên tai đã cướp mất nhiều thành quả phát triển nông nghiệp, gây khó khăn cho người nông dân, làm gia tăng sự phân hoá mức sống dân cư và là nhân tố cản trở rất lớn đối với quá trình xoá đói giảm nghèo. Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp là rất lớn và những rủi ro này chỉ có thể được hạn chế bằng sự nỗ lực của toàn xã hội thông qua thị trường bảo hiểm sản xuất nông nghiệp, trong đó cả Nhà nước, doanh nghiệp và nông dân đều phải có những động thái tích cực đối với thị trường này.

Giới thiệu dự án

Dự án sẽ được thực hiện bởi sự hợp tác giữa Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Cơ quan Bảo hiểm nông nghiệp Tây Ban Nha (ENESA) thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Môi trường Tây Ban Nha. Dự án sẽ triển khai các hoạt động khác nhau từ việc đánh giá ngành hàng, tổ chức các khóa tập huấn về bảo hiểm nông nghiệp và tìm kiếm cơ chế phù hợp cho bảo hiểm cây trồng. Dự án cũng sẽ tập trung vào phân tích đánh giá ngành hàng và xây dựng cách thức, cơ chế bảo hiểm hiệu quả cho sản phẩm cà phê đối với rủi ro về thời tiết; từ đó đưa ra khuyến nghị

 

cho việc phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam.

Mục tiêu dự án

Mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp và tăng cường vị thế người sản xuất đối với tín dụng và tài chính, giúp thúc đẩy đầu tư cho phát triển nông nghiệp. Đồng thời dự án cũng nhằm thiết lập hệ thống giảm thiểu tổn thất trong sản xuất nông nghiệp do thời tiết gây ra thông qua chương trình bảo hiểm có sự liên kết công – tư, tăng cường khả năng phục hồi của nông dân cũng như đảm bảo tính bền vững và duy trì sản xuất sau khi xảy ra thiệt hại lớn. Dự án góp phần xây dựng kế hoạch quản lý các quỹ hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro do thời tiết gây ra đối với ngành nông nghiệp, cải thiện công tác quản lý trong ngành.

Nhiệm vụ chuyên gia

  • Rà soát các văn bản liên quan đến dự án
  • Rà soát các tài liệu liên quan đến tình hình, khó khăn thách thức trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công-tư
  • Thiết lập bộ chỉ số cho hoạt động giám sát dự án
  • Thiết kế cơ chế M&E cho toàn dự án để đánh giá tính phù hợp của các hoạt động đã thực hiện với mục tiêu cụ thể của dự án
  • Giám sát tình hình thực hiện của các hoạt động theo cơ chế đã thiết lập
  • Tham gia một số hội thảo quan trọng do BQLDA tổ chức
  • Đề xuất thay đổi cần thiết đối với hoạt động cụ thể của dự án
  • Đánh giá hiệu quả dự án và kiến nghị cho giai đoạn tiếp theo

Yêu cầu chuyên gia

·         Có bằng thạc sĩ hoặc tương đương về nông nghiệp, kinh tế, kinh doanh, luật;

·         Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn ưu tiên có kinh nghiệm cho hoạt động đánh giá, giám sát về chính sách hoặc chương trình/dự án;

·         Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong thực hiện phát triển dự án và làm việc với các dự án ODA, NGOs, các nhà hoạch định chính sách 

·         Khả năng làm việc độc lập,

·         Khả năng làm việc dưới áp lực và hoàn thành theo thời hạn

·         Khả năng giải quyết vấn đề

·         Nói viết tiếng Anh thành thạo

·         Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng Windows, ưu tiên có kỹ năng và khả năng sử dụng các phần mềm thống kê và tin học

 

 

 

Sản phầm đầu ra

  • 01 báo báo giữa kỳ về việc giám sát, đánh giá hoạt động chung của Dự án.
  • 01 báo cáo tổng hợp về việc giám sát, đánh giá hoạt động chung toàn Dự án

Thời gian và kinh phí

Thời gian làm việc: 130 ngày trong khoảng thời gian dự kiến từ Quý 3/2014 đến Quý 2/2015

Kinh phí trọn gói (gồm phí chuyên gia và chi phí thực địa nếu có): 130 ngày * 2.643.700 đồng/ngày = 343.681.000 đồng

Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu sáu trăm tám mươi mốt nghìn đồng.

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi thư xin việc, CV bằng tiếng Anh đến Dự án Bảo hiểm nông nghiệp, 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc địa chỉ Email: agroinsurance.ipsard @ gmail.com/ sam.nguyent@gmail.com
Thời hạn: 11/8/2014

 


Tin khác