THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2013

16/10/2013

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội VÀ số 12, Võ Văn Kiệt, Quận 1, tp.Hồ Chí Minh.

 
1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:
            08 nghiên cứu viên và 03 kế toán viên (Chi tiết xem Phụ lục 2 - Kế hoạch tuyển dụng chi tiết).
2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
3. Điều kiện xét tuyển:
Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Luật Viên chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng; Hồ sơ có đủ văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng và quy chế tuyển dụng của Viện.
Viện tổ chức xét tuyển vào chức danh NGHIÊN CỨU VIÊN đối với các trường hợp sau:
a1) Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại giỏi, xuất sắc, hoặc thạc sỹ trở lên (trong đó tốt nghiệp đại học hệ chính quy), chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ 1 năm trở lên và được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.
a2) Người tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại khá đã có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển từ đủ 3 năm trở lên, được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.
Viện tổ chức xét tuyển vào chức danh KẾ TOÁN VIÊN đối với các trường hợp sau:
Người tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành tài chính, kế toán, có kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng từ 1 năm trở lên và được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn xét tuyển
4.1. Yêu cầu trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:
Có Phụ lục 2 - Kế hoạch tuyển dụng chi tiết về trình độ chuyên môn và các yêu cầu khác kèm theo
4.2. Yêu cầu về tin học:
Chức danh Kế toán viên: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm kế toán.
Chức danh Nghiên cứu viên: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê.
4.3. Yêu cầu về ngoại ngữ:
Chức danh Kế toán viên: Tiếng Anh trình độ B trở lên
Chức danh Nghiên cứu viên: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật) ở trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên (chi tiết theo quy chế tuyển dụng của Viện).
Phụ lục 2.  KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CHI TIẾT
TT
Chức danh
Mô tả
vị trí việc làm
Số lượng
Trình độ
Ngành đào tạo
Ngoại ngữ
Kinh nghiệm
Ưu tiên khác
I
BỘ MÔN NC CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH:      02 - Làm việc tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội
1
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu chính sách kinh tế nông nghiệp, chính sách môi trường trong nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về chính sách
01
Thạc sỹ trở lên
Kinh tế nông nghiệp/ Môi trường
Tiếng Anh
Trên 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về kinh tế/ chính sách nông nghiệp;
- Ưu tiên người có thể đi công tác dài ngày tại thực địa.
 
2
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu thị trường ngành hàng nông sản, phân tích ngành hàng nông sản, xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành hàng nông sản
01
Thạc sỹ trở lên
Kinh tế phát triển/ Kinh tế đầu tư.
Tiếng Anh
Trên 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về kinh tế/ chính sách nông nghiệp;
- Ưu tiên người có thể đi công tác dài ngày tại thực địa.
 
II
BỘ MÔN NC THỂ CHẾ NÔNG THÔN:       01 - Làm việc tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội
1
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu về kinh tế hợp tác, tham gia các hoạt động tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình tổ chức kinh tế hợp tác tại địa phương (tổ, nhóm, hợp tác xã, hiệp hội…)
Thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thứ cấp, số liệu sơ câp về kinh tế hợp tác phục vụ công tác xây dựng chính sách, thể chế về phát triển kinh tế hợp tác.
01
Thạc sỹ trở lên
Kinh tế Nông nghiệp
Tiếng Anh
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm nghiên cứu về xây dựng / tổ chức Hợp tác xã, Tổ nhóm hợp tác hoặc Hội/Hiệp hội ngành nghề tại địa phương.
III
TRUNG TÂM TƯ VẤN CHÍNH SÁCH NÔNG NGHIỆP:     03 - Làm việc tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội
1
Nghiên cứu viên
Trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, nông thôn: phân tích chuỗi giá trị; phân tích mô hình kinh tế; phân tích và mô phỏng tác động chính sách tới khu vực nông nghiệp, nông thôn
01
Tiến sỹ
Nghiên cứu chính sách hợp tác vùng
Tiếng Anh
Có kinh nghiệm công tác hoặc nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
- Ưu tiên người học ở nước ngoài, có hiểu biết về phân tích mô hình kinh tế;
- Ưu tiên có trên 5 năm nghiên cứu, giảng dạy trong các Viện nghiên cứu, Trường Đại học.
2
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu kinh tế (vĩ mô và vi mô); phân tích kinh tế tác động đến lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (chính sách cung cầu thị trường, XNK, tín dụng, môi trường kinh doanh,…); Hỗ trợ quản lý, điều phối các hoạt động nghiên cứu của các dự án HTQT
01
Thạc sỹ
Kinh tế tài chính, ngân hàng
Tiếng Anh
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc với các dự án, tổ chức quốc tế, hiểu biết về các dự án ODA,…
3
Kế toán
Thu thập và xử lý, phân tích thông tin, số liệu kế toán các hoạt động của Trung tâm theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tham mưu, đề xuất các giải pháp kế toán và tài chính.
01
Đại học
Kế toán
Tiếng Anh
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
Ưu tiên người có chứng chỉ kế toán trưởng, có khả năng tổ chức điều hanh bộ máy kế toán của đơn vị
IV
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN:     01 - Làm việc tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội
1
Nghiên cứu viên
Thu thập, tổng hợp, phân tích và phổ biến thông tin chính sách môi trường trong nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; hiệu quả truyền thông trong phát triển sinh kế, phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.
01
Thạc sỹ
trở lên
Quản lý và chính sách môi trường
Tiếng Anh
Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài
Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm những công việc của vị trí tuyển dụng
V
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:     02 - Làm việc tại 16 Thụy Khuê, Hà Nội
1
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu hệ thống sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế thể chế trong nông nghiệp, nông thôn.
01
Thạc sỹ trở lên
 
Phát triển lãnh thổ nông thôn
Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp
- Am hiểu và có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn
- Có kinh nghiệm về: hệ thống sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế thể chế; triển khai nghiên cứu trên thực địa; làm việc với các dự án, tổ chức quốc tế.
- Đã chủ trì để tài nghiên cứu khoa học
 
- Ưu tiên người đã được đào tạo tập trung ở 1 trong các nước phát triển: Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Úc, Nhật, Hà Lan
- Ưu tiên người tốt nghiệp loại Khá, Giỏi
- Ưu tiên người đã học đại học 1 trong các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, kinh tế phát triển.
2
Kế toán viên
Thu thập và xử lý, phân tích thông tin, số liệu kế toán các hoạt động của Trung tâm theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nguồn hình thành tài sản; tham mưu, đề xuất các giải pháp kế toán và tài chính theo đúng quy định pháp luật.
01
Đại học
Kế toán
Tiếng Anh
- Nắm chắc các văn bản quy phạm pháp quy về kế toán tài chính của đơn vị sự nghiệp của Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kế toán ít nhất 6 năm, trong đó có kinh nghiệm làm việc ở đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Ưu tiên người đã làm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán;
- Ưu tiên người có chứng chỉ kế toán trưởng.
VI
TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN MIỀN NAM: 02 - Làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh
1
Nghiên cứu viên
Nghiên cứu kinh tế nông thôn và phân tích mô hình kinh tế, thể chế nông thôn.
01
Thạc sĩ
Kinh tế nông nghiệp
Tiếng Anh
Trên 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong phát triển nông thôn khu vực phía Nam;
- Ưu tiên biết thêm tiếng Trung.
2
Kế toán
Thu thập và xử lý, phân tích thông tin, số liệu kế toán các hoạt động của Trung tâm theo đúng chế độ kế toán.
Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tham mưu, đề xuất các giải pháp kế toán và tài chính theo đúng quy định pháp luật.
01
Đại học
Kế toán/
Kế toán kiểm toán
Tiếng Anh
- Trên 5 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó đã có kinh nghiệm làm kế toán cho đơn vị sự nghiệp của nhà nước, có hiểu biết về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
-       Ưu tiên người có kinh nghiệm về kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, hoặc phụ trách bộ phận kế toán.
 
TỔNG
 
11
 
 
 
 
 
5. Các bước tuyển chọn và thời gian xét tuyển:
- Thời gian xét tuyển dự kiến: Trong Quý IV/2013
- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển (điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn) cao hơn, tính từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng và không thấp hơn 50 điểm.
            - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có đóng BHXH tại Viện thì được tính vào thời gian thử việc.
            - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng.
6. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012);
2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
4. Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được cơ quan có thm quyền chứng thực.Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
5. Nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cơ quan nơi đang làm việc (nếu có).
6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Ghi chú: Nếu trúng tuyển, trong vòng 5 ngày làm việc, người trúng tuyển phải bổ sung các giấy tờ sau để ký hợp đồng làm việc: Bản sao giấy khai sinh; Bản sao chứng minh thư nhân dân; Bản sao sổ hộ khẩu; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).
7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
            1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 18/10/2013 đến hết ngày 20/11/2013.
            2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức và Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - phòng 204, tòa nhà 1, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
Người dự tuyển vào Trung tâm Chính sách và Chiến lược nông nghiệp nông thôn miền Nam có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Tầng 10, Số 12 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh trước ngày 15/11/2013.
Hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại.
            Chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức và Hành chính (Số ĐT: 04-39722067).