THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

07/04/2017

Thực hiện hoạt động “Nghiên cứu tiềm năng gỗ phân tán ở Việt Nam và tiềm năng phát triển trong khuôn khổ Hiệp định đối tác tự nguyện và tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại gỗ với Châu Âu”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói dưới đây

Gói số 7: Hỗ trợ DFP - VNFOREST thu thập số liệu về STS từ 63 tỉnh thành và báo cáo (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 8: Hỗ trợ VIFORES điều tra về STS từ các thành viên liên kết (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 17h ngày 13/4/2017 và được dán phong bì niêm phong.

Chi tiết xem tại đây


Tin khác