Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụng

02/07/2015

Dự án Bảo hiểm nông nghiệp tuyển dụng

Dự án “Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công – tư ở Việt nam” (Dự án Bảo hiểm nông nghiệp) được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) với mục đích tăng cường năng lực về quản lý rủi ro trong nông nghiệp thông qua bảo hiểm nông nghiệp, góp phần vào sự phát triển của bảo hiểm nông nghiệp có sự liên kết công – tư tại Việt Nam.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) được giao thực hiện Dự án bảo hiểm nông nghiệp này với Ban Quản lý dự án (BQLDA) hoạt động tại Viện. Để triển khai các hoạt động của dự án, BQLDA tìm kiếm ứng viên người Việt có kinh nghiệm và năng lực cho 03 vị trí chuyên gia:

(1) Chuyên gia phản biện báo cáo của ENESA về đề xuất một đơn vị công lập chịu trách nhiệm về bảo hiểm nông nghiệp và thủ tục thành lập và củng cố đơn vị này; CHI TIẾT

(2) Chuyên gia phản biện báo cáo của ENESA về Đề xuất mô hình bảo hiểm cho ngành cà phê ở Việt Nam; CHI TIẾT

(3) Chuyên gia phản biện báo cáo của ENESA về đề xuất cơ chế thực hiện hiệu quả mô hình bảo hiểm cho cây cà phê; CHI TIẾT

Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi thư xin việc, CV đến Dự án Bảo hiểm nông nghiệp, 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc địa chỉ Email: agroinsurance.ipsard@gmail.com/ sam.nguyent@gmail.com

Thời hạn: 14/7/2015


Tin khác