THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

03/09/2014

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2014

            Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

            03 nghiên cứu viên (Chi tiết các vị trí xem Phụ lục 2).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện xét tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng;

Hồ sơ có đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển

4.1. Yêu cầu trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:

Viện tổ chức xét tuyển đối với những thí sinh có trình độ thạc sỹ trở lên, đã có kinh nghiệm làm việc phù hợp từ 1 năm trở lên, được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu cụ thể của từng vị trí tuyển dụng tại Phụ lục 2.

4.2. Yêu cầu về tin học:

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê (chi tiết theo từng vị trí tuyển dụng).

4.3. Yêu cầu về ngoại ngữ:

Sử dụng thành thạo tiếng Anh ở trình độ tương đương IELTS 5.5 trở lên, do một trung tâm khảo thí quốc tế hoặc trường đại học đào tạo ngoại ngữ cấp; hoặc có bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh; hoặc có ít nhất một văn bằng chuyên môn (tiến sỹ, thạc sỹ, đại học) được đào tạo bằng tiếng Anh.

 

Phụ lục 2. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

TT

Chức danh

Mô tả

vị trí việc làm

SL

Trình độ

Ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Yêu cầu khác

hoặc ưu tiên nếu có

I

Bộ môn Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược:      01 nghiên cứu viên

1

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phân tích chiến lược, chính sách phát triển thị trường, ngành hàng, hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;

Phân tích và mô phỏng tác động chính sách thị trường, ngành hàng và hội nhập kinh tế quốc tế tới khu vực nông nghiệp, nông thôn.

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế phát triển, Kinh tế

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn; Có kinh nghiệm về phân tích định lượng và mô hình kinh tế;

- Sử dụng thành thạo ít nhất một phần mềm thống kê như STATA, Eview…

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm nghiên cứu về chiến lược, chính sách phát triển thị trường, ngành hàng và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh NNNT.

- Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài bằng tiếng Anh.

II

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp:      01 nghiên cứu viên

1

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phân tích: chính sách quản lý môi trường và sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; chính sách vĩ mô nông nghiệp, thị trường ngành hàng và thể chế nông thôn;

Phân tích các chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, các hình thức hợp tác và đổi mới trong nông nghiệp (Hợp tác công - tư, Hợp tác Nam Nam);

01

Thạc sỹ
trở lên

Kinh tế môi trường và quản lý tài nguyên; Kinh tế quốc tế phát triển.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu về nông nghiệp, nông thôn.

- Hiểu biết và sử dụng được các mô hình kinh tế lượng;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một phần mềm thống kê SPSS, STATA, SAS, Eview, Excel;

- Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc đang đào tạo Tiến sỹ các ngành kinh tế.

III

Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn:      01 nghiên cứu viên

1

Nghiên cứu viên

Phân tích, tổng hợp báo cáo tình hình thị trường nông sản trong nước và quốc tế; xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về ngành hàng nông sản;

Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phân tích chuỗi giá trị của một số ngành hàng nông sản.

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế,  Kinh tế nông nghiệp

Tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 trở lên

Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Có kinh nghiệm về phân tích chuỗi giá trị, thị trường ngành hàng nông sản

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một phần mềm thống kê SPSS, STATA, SAS, Eview, GIS, Excel;

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan nghiên cứu về kinh tế/ chính sách nông nghiệp;

- Ưu tiên người có thể đi công tác dài ngày tại thực địa;

- Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài bằng tiếng Anh.

 

TỔNG

 

03

 

 

 

 

 

5. Các bước tuyển chọn và thời gian xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 10 – Tháng 11/2014.

Lịch và kết quả xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên website: www.ipsard.gov.vn và tại trụ sở Viện (tòa nhà 1, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển (điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn) cao hơn, tính từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng và không thấp hơn 50 điểm.

            - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có đóng BHXH ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí tuyển dụng thì được tính vào thời gian thử việc.

            - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng.

6. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cơ quan nơi đang làm việc (nếu có).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: Nếu trúng tuyển, trong vòng 5 ngày làm việc, người trúng tuyển phải bổ sung các giấy tờ sau để ký hợp đồng làm việc: Bản sao giấy khai sinh; Bản sao chứng minh thư nhân dân; Bản sao sổ hộ khẩu; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

            1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 06/9/2014 đến hết ngày 03/10/2014.

            2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - phòng 204, tòa nhà 1, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại.

            Chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức, Hành chính (Số ĐT: 043-9722067).

 

 


Tin khác