THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

04/08/2014

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

 

THƯ MỜI TUYỂN DỤNG

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng chuyên gia thực hiện viết báo cáo dự thảo “Chuỗi giá trị cho các sản phẩm lúa gạo được canh tác bền vững tại An Giang và Vĩnh Long” trong Kế hoạch tái cơ cấu lúa gạo Việt Nam: Dự án viết đề xuất cho Bộ Nông nghiệp và PTNT về tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam”. Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Trung tâm Thông tin muốn tìm 01 chuyên gia. Nội dung cụ thể như sau:

1.      Mục tiêu:

Phân tích, đánh giá chuỗi giá trị lúa gạo được canh tác bền vững tại Đồng bằng sông Cửu long (ĐBSCL: tập trung vào An Giang, Vĩnh Long)

2.       Nội dung công việc

2.1.           Xử lý số liệu, thông tin về chuỗi giá trị cho các sản phẩm lúa gạo được canh tác bền vững tại ĐBSCL

2.2.           Phân tích chuỗi giá trị lúa gạo tại ĐBSCL (tập trung vào An Giang, Vĩnh Long)

3.      Thời gian thực hiện

Tháng 11, 12/2014 (12 ngày chuyên gia)

4.      Sản phẩm bàn giao

01 dự thảo báo cáo về phân tích đánh giá chuỗi giá trị gạo bền vững tại ĐBSCL (không dưới 30 trang A4, font New Time Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.3).

5.      Các yêu cầu cụ thể đối với chuyên gia

-         Chuyên gia có bằng thạc sỹ trở lên

-         Kinh nghiệm ít nhất 10-15 năm trong ngành kinh tế, thương mại, đặc biệt đã có kinh nghiệm phân tích chính sách.

-         Chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhóm

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/8 - 14/08/2014. 

Mọi thông tin xin liên hệ

Chị Lê Thị Kim Chung

Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn

Tấng 4- Số 16- Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.39725153; DĐ: 01647538866; Email: Le.lekimchung02@gmail.com

 

 

 

 


Tin khác