Tuyển chuyên gia tư vấn dự án RCV

24/11/2014

Hợp phần “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo” thuộc Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ, nhằm mục tiêu góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ sở phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng giá trị gia tăng cao và bền vững.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) là đơn vị thực hiện hợp phần này với Ban Quản lý hợp phần đặt tại Viện. Để triển khai các hoạt động của hợp phần, Ban Quản lý tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Điều khoản tham chiếu tại đây. Xem tại file đính kèm

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ/lý lịch khoa học tới:

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.37282590; Fax: 04.39711062

Email: taicocau.ipsard@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 05/12/2014

 


Tin khác