Tuyển chuyên gia tư vấn

10/01/2014

Trong khuôn khổ Dự án “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo” thuộc Dự án ô “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) do Chính phủ Ôxtrâylia tài trợ, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn tuyển:

Hợp phần “Tái cơ cấu kinh tế nông thôn tập trung vào chuỗi giá trị lúa gạo” thuộc Dự án ô Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam do Chính phủ Úc tài trợ, nhằm mục tiêu góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn trên cơ sở phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng giá trị gia tăng cao và bền vững.

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) là đơn vị thực hiện hợp phần này với Ban Quản lý hợp phần đặt tại Viện. Để triển khai các hoạt động của hợp phần, Ban Quản lý tìm kiếm 06 chuyên gia tư vấn trong nước và 01 chuyên gia tư vấn quốc tế thực hiện các nhiệm vụ nêu trong các Điều khoản tham chiếu tại đây. Xem tại file đính kèm

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ/lý lịch khoa học tới:

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê- Tây Hồ- Hà Nội

Điện thoại: 04.37282590; Fax: 04.39711062

Email: taicocau.ipsard@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 17/10/2014

- Nội dung và yêu cầu công việc:

- Hồ sơ gồm: Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 04.37282590; Fax: 04.39711062
Email: taicocau.ipsard@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 17/10/2014.

 


Tin khác