KẾT QUẢ SƠ TUYỂN HỒ SƠ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CHỨC DANH: NGHIÊN CỨU VIÊN

15/10/2014

(Kèm theo biên bản họp sơ tuyển hồ sơ, ngày 13/10/2014 của Hội đồng Xét tuyển viên chức)

Lưu ý:

- Hồ sơ của thí sinh được đánh giá "Đạt" (hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển) sẽ được mời đến dự vòng phỏng vấn và tính điểm xét tuyển;

- Lịch họp Hội đồng phỏng vấn và tính điểm xét tuyển dự kiến: 23-24/10/2014. Thời gian phỏng vấn cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp cho thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn trước ít nhất 3 ngày.

V trí vic làm cn tuyn

Số lượng cần tuyển

Tiêu chuẩn

Hồ sơ của người dự tuyển

Đánh giá hồ sơ
Đạt/
 không đạt (lý do)

Tiêu chuẩn chung:
- Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS 5,5 trở lên; hoặc có bằng ĐH chuyên ngành tiếng Anh; hoặc được đào tạo ít nhất 1 văn bằng chuyên môn ở nước ngoài bằng tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê
- Tiêu chuẩn cụ thể xem ở từng vị trí việc làm

Họ và tên

Trình độ

Chuyên ngành

Ngoại ngữ

Tin học

Kinh nghiệm

1. BMNC Chính sách và Chiến lược

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu, phân tích chiến lược, chính sách phát triển thị trường, ngành hàng, hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn;
Phân tích và mô phỏng tác động chính sách thị trường, ngành hàng và hội nhập kinh tế quốc tế tới khu vực nông nghiệp, nông thôn.


1

Thạc sỹ trở lên ngành Kinh tế phát triển hoặc Kinh tế. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phân tích chính sách nông nghiệp, nông thôn; Có kinh nghiệm về phân tích định lượng và mô hình kinh tế;

Đỗ Liên Hương

Thạc sĩ

Kinh tế phát triển

Đào tạo ThS bằng tiếng Anh

Tin học văn phòng và phần mềm STATA

Trên 5 năm kinh nghiệm, trong đó:
- 2,5 năm (4/2012-nay) tham gia các nghiên cứu, phân tích, đánh giá tác động chính sách lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi; khu vực nông thôn, đói nghèo.... Là điều phối viên dự án Hỗ trợ xây dựng quản lý rủi ro nông nghiệp thông qua liên kết công-tư ở Việt Nam từ 2012 đến nay.
- 3 năm (2008-2011): Sử dụng các công cụ phân tích định lượng và mô hình kinh tế để phân tích sâu một số vấn đề trong nông nghiệp và PTNT như: doanh nghiệp, lao động và đói nghèo, tín dụng, đất đai, rủi ro trong SXNN,...
(Có xác nhận của nơi làm việc và có các chứng chỉ Tập huấn: Mô hình cân bằng tổng thể; Mô hình phân tích thương mại toàn cầu)

Đạt

Nguyễn Ngọc Tuấn

Thạc sĩ

Quản lý

Đào tạo ThS bằng tiếng Anh

Tin học văn phòng B

Trên 4 năm kinh nghiệm (2010-nay) làm nhân viên tín dụng ngân hàng (không có xác nhận của cơ quan)

Không đạt
Lý do:
- Kinh nghiệm làm việc và chuyên ngành không phù hợp;
- Không có xác nhận về sử dụng phần mềm thống kê;

2. TT.Tư vấn Chính sách nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu, phân tích: chính sách quản lý môi trường và sử dụng tài nguyên trong nông nghiệp và phát triển nông thôn; chính sách vĩ mô nông nghiệp, thị trường ngành hàng và thể chế nông thôn;
Phân tích các chính sách trong nông nghiệp và phát triển nông thôn ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế, các hình thức hợp tác và đổi mới trong nông nghiệp (Hợp tác công - tư, Hợp tác Nam Nam);

1

Thạc sỹ trở lên, ngành Kinh tế môi trường và quản lý tài nguyên; Kinh tế quốc tế phát triển. Đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu về nông nghiệp, nông thôn.

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Thạc sỹ kỹ thuật

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Chứng nhận của trường ĐH Bách Khoa: tương đương B1 Châu Âu

Tin học văn phòng B

Có 01 năm làm việc tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và kinh doanh xây dựng (không có xác nhận của nơi làm việc)

Không đạt
Lý do:
- Kinh nghiệm làm việc không phù hợp;
- Không có thông tin về việc sử dụng phần mềm thống kê;
- Tiếng Anh chưa đạt yêu cầu và không có chứng chỉ (tối thiểu tương đương IELTS 5,5 là B2 Châu âu);

Đặng Kim Khôi

Thạc sỹ (có xác nhận đang chờ chấm luận án tiến sỹ)

Kinh tế quốc tế phát triển

IELTS 7.5 và đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ bằng tiếng Anh

Tin học văn phòng; phần mềm ACCCESS, EXCEL, STATA, SPSS, EVIEWS

Trên 6 năm kinh nghiệm, trong đó:
- Trên 3 năm nghiên cứu về khoa học nông nghiệp (2001-2005);
- 3 năm tham gia các nghiên cứu về biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, phân tích chính sách nông nghiệp, chính sách đất đai, chính sách thủy lợi phí, chăn nuôi,... (1/2008-7/2010 và 8/2014-nay)
(Theo Sơ yếu lý lịch và xác nhận của cơ quan, có bản photo hợp đồng lao động)

Đạt

Cao Hoàng Thanh Mai

Thạc sỹ

Khoa học môi trường

B1 Châu Âu

-

Hơn 02 năm kinh nghiệm (Tự khai, không có xác nhận), trong đó:
- 02 năm (10/2012- nay) tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng, quản lý năng lượng, báo cáo kiểm toán năng lượng.
- 9 tháng (9/2011-5/2012) đo đạc, phân tích, đánh giá, lập cam kết bảo vệ môi trường cho các khu công nghiệp, doanh nghiệp, dự án, hộ sản xuất, kinh doanh,....

Không đạt
Lý do:
- Tiếng Anh chưa đáp ứng yêu cầu (tối thiểu tương đương IELTS 5,5 là B2 Châu âu);
- Chuyên ngành đào tạo và kinh nghiệm không phù hợp.
- Thiếu chứng chỉ hoặc xác nhận về sử dụng tin học;

Phạm Thị Bích Trang

Thạc sỹ

Phát triển kinh tế quốc tế

Đào tạo ThS bằng tiếng Anh

Tin học văn phòng B

Chưa có kinh nghiệm làm việc

Không đạt
Lý do:
- Thiếu kinh nghiệm làm việc;
- Thiếu xác nhận về sử dụng các phần mềm thống kê.

3. TT. Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

Phân tích, tổng hợp báo cáo tình hình thị trường nông sản trong nước và quốc tế; xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về ngành hàng nông sản;
Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến phân tích chuỗi giá trị của một số ngành hàng nông sản.


1

Thạc sỹ trở lên ngành Kinh tế hoặc Kinh tế nông nghiệp. Có trên 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Có kinh nghiệm về phân tích chuỗi giá trị, thị trường ngành hàng nông sản

Đinh Minh Hiếu

Thạc sỹ

Quản trị Kinh doanh nông nghiệp

IELTS 7.0 và đào tạo Thạc sỹ bằng tiếng Anh

Tin học văn phòng B

Có 01 năm kinh nghiệm nghiên cứu (không rõ lĩnh vực, tự khai, không có xác nhận của đơn vị công tác)

Không đạt
Lý do:
- Thiếu kinh nghiệm làm việc;
- Thiếu xác nhận về sử dụng các phần mềm thống kê.
- Chuyên ngành đào tạo không phù hợp;

Nguyễn Thị Liên

Thạc sỹ

Quản lý Kinh tế

TOEFL. ITP 477

Tin học văn phòng B

Có 05 năm kinh nghiệm kế toán (không có xác nhận của đơn vị công tác)

Không đạt
Lý do:
- Kinh nghiệm làm việc không phù hợp;
- Không có thông tin về việc sử dụng phần mềm thống kê;
- Tiếng Anh chưa đạt yêu cầu (tối thiểu tương đương IELTS 5,5 là TOEFL. ITP 500);

Vũ Huy Phúc

Thạc sỹ

Kinh tế nông nghiệp

Tiếng Anh: B2 Châu Âu

Tin học văn phòng và phần mềm STATA, ACCCESS và ArcGIS

Có 6 năm (2008-2014) kinh nghiệm tham gia các nghiên cứu liên quan đến chính sách giảm nghèo và phát triển bền vững, chính sách nông nghiệp, môi trường nông thôn, làng nghề, biến đổi khí hậu trong nông nghiệp, chuỗi giá trị các ngành hàng nông sản.
(Theo lý lịch khoa học và xác nhận của đơn vị công tác)

Đạt

 


Tin khác