Tổ chức nhiều Hội nghị bàn các quyết sách tầm quốc gia

27/02/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao các Bộ, cơ quan chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức các Hội nghị chuyên đề bàn về những giải pháp, quyết sách chỉ đạo tầm quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các cánh đồng mẫu, trồng các giống lúa mới của một trung tâm nghiên cứu nông nghiệp tại An Giang, ngày 14/3/2017. Ảnh: VGP

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị tổ chức các Hội nghị trên.

Cụ thể, trong văn bản gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng yêu cầu các Bộ xây dựng kế hoạch tổ chức các Hội nghị (đề cương nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần…), đồng thời chủ động rà soát, đề xuất các nội dung khác cần tổ chức Hội nghị chuyên đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chuẩn bị tổ chức 3 Hội nghị về: Giải pháp thúc đẩy thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (dự kiến tháng 3/2018); giải pháp cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng lao động (dự kiến tháng 5/2018); giải pháp phát triển hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp (dự kiến tháng 6/2018).

Bộ Công Thương được giao chuẩn bị tổ chức 3 Hội nghị về: Các giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu (dự kiến tháng 4/2018); giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (dự kiến tháng 4/2018); cơ hội và thách thức của các ngành nhiều lao động, đặc biệt là dệt may và giầy da trong cuộc cách mạng 4.0 (dự kiến tháng 6/2018).

Bộ Tài chính được giao chuẩn bị tổ chức 3 Hội nghị về: Phát triển thị trường vốn, tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0; giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại gắn với phát triển logistics (dự kiến tháng 4/2018); đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước (dự kiến tháng 5/2018).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tổ chức Hội nghị về phòng chống thiên tai (dự kiến tháng 3/2018). Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị tổ chức Hội nghị về giải pháp tích tụ, tập trung đất đai đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp quy mô lớn (dự kiến tháng 3/2018).

Bộ Xây dựng cũng được giao chuẩn bị tổ chức Hội nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản (dự kiến tháng 4/2018). Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị tổ chức Hội nghị về logistics (dự kiến tháng 3/2018).

Văn phòng Chính phủ được giao chuẩn bị tổ chức hội nghị về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương (dự kiến tháng 5/2018).

Trước đó, ngày 21/2, Thủ tướng đã có Công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó yêu cầu Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới; tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, quán triệt chủ đề hành động năm 2018 của Chính phủ, xây dựng và triển khai chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty hoàn thành việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo baochinhphu.vn

 


Tin khác