Thư mời cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng ô tô

01/06/2018

Thư mời cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng ô tô

Trong khuôn khổ Dự án thành phần “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Dự án dự kiến tổ chức đi điều tra thực địa tại tỉnh Hà Nam và Hòa Bìnhf từ ngày 12-17/6/2018. Ban quản lý dự án kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô gửi báo giá xe ô tô 07 chỗ, nội dung dự kiến như sau:

TT

Lộ trình

Thời gian

1

  • 16 Thụy Khuê (Hà Nội) – TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – nội tỉnh Hà Nam - 16 Thụy Khuê (Hà Nội)

05 ngày xe (từ ngày 12/06/2018 đến sáng ngày 17/06/2018)

2

  • 16 Thụy Khuê (Hà Nội) – TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình – nội tỉnh Hòa Bình - 16 Thụy Khuê (Hà Nội)

05 ngày xe (từ ngày 12/06/2018 đến sáng ngày 17/06/2018)

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 06 tháng 06 năm 2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Thị Sâm, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0989.345.784;   Email: sam.nguyent@gmail.com

 


Tin khác