THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

26/08/2019

THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

            04 nghiên cứu viên và 03 chuyên viên (Chi tiết xem Phụ lục 2 - Kế hoạch tuyển dụng chi tiết).

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Điều kiện xét tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Luật Viên chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng; Hồ sơ có đủ văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng và quy chế tuyển dụng của Viện.

Viện tổ chức xét tuyển vào chức danh NGHIÊN CỨU VIÊN đối với các trường hợp sau:

Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc, hoặc thạc sỹ trở lên, chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu cụ thể của vị trí tuyển dụng và được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.

Viện tổ chức xét tuyển vào chức danh CHUYÊN VIÊN đối với các trường hợp sau:

a) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành phù hợp, có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu cụ thể của vị trí tuyển dụng và được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.

b) Hoặc người tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp, sử dụng thành thạo ngoại ngữ, có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu cụ thể của vị trí tuyển dụng và được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng văn bản.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển

4.1. Yêu cầu trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:

Có Phụ lục 2 - Kế hoạch tuyển dụng chi tiết về trình độ chuyên môn và các yêu cầu khác kèm theo

4.2. Yêu cầu về tin học:

Chức danh chuyên viên: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ở trình độ B.

Chức danh Nghiên cứu viên: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê.

4.3. Yêu cầu về ngoại ngữ:

Chức danh Chuyên viên: Tiếng Anh trình độ B trở lên (đối với chuyên viên hành chính, quản trị).

Chức danh Nghiên cứu viên và Chuyên viên hợp tác quốc tế, Chuyên viên tổng hợp: Sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật) ở trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên.

 

Phụ lục 2. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CHI TIẾT

 

TT

Chức danh

Mô tả

vị trí việc làm

SL

Trình độ

Ngành đào tạo

Ngoại ngữ

Kinh nghiệm

Yêu cầu khác

hoặc ưu tiên nếu có

I

Phòng Tổ chức, Hành chính:      01 chuyên viên

1

Chuyên viên

Chuyên viên hành chính:

- Phụ trách công tác hành chính, quản trị: xây dựng kế hoạch, dự toán và làm thủ tục thanh quyết toán các hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, trụ sở; quản lý nhà đất, xây dựng cơ bản của Viện.

- Hỗ trợ nghiệp vụ công tác đảng, tài chính đảng và một số công việc hành chính, tổ chức khác.

01

Đại học loại giỏi trở lên

Hành chính, Quản trị Hoặc Kế toán nhưng đã qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hành chính, văn phòng.

Tiếng Anh trình độ B trở lên

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí tuyển dụng trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập, được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về công tác hành chính, quản trị, hiểu biết về chế độ tài chính, kế toán và thủ tục mua sắm tài sản; am hiểu về chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức; kinh nghiệm trong công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng, đoàn thể.

II

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế:      01 chuyên viên

2

Chuyên viên

Chuyên viên Hợp tác quốc tế:

- Quản lý các hoạt động và dự án hợp tác quốc tế của Viện, tổng hợp, báo cáo, theo dõi, lưu trữ theo quy định;

- Theo dõi và hỗ trợ làm các thủ tục đoàn ra, đoàn vào; quản lý, hỗ trợ thủ tục cho chuyên gia, tình nguyện viên, thực tập sinh là người nước ngoài;

- Quản lý và hỗ trợ các hoạt động đối ngoại, tuyên truyền giới thiệu về hình ảnh, năng lực của Viện và phát triển quan hệ đối tác; đầu mối tổ chức các hội nghị, lễ ký kết giữa Viện với các đối tác nước ngoài,…

01

Đại học trở lên

Quan hệ quốc tế; Quốc tế học, Kinh doanh quốc tế, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Sử dụng thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án quốc tế trong các cơ quan, đơn vị công lập, được đơn vị sử dụng đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Ưu tiên người đã tham gia quản lý các dự án ODA, phi chính phủ nước ngoài;
 • Ưu tiên người sử dụng được từ 2 ngoại ngữ trở lên.
 • Ưu tiên người đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về quản lý dự án, đấu thầu.

III

Bộ môn Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược:      01 nghiên cứu viên

3

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phân tích các chiến lược, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp nông nông thôn;

Nghiên cứu, phân tích thực trạng và  thực hiện các đánh giá định lượng liên quan tới một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, lao động, an ninh lương thực, tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam, vv;

Xây dựng mô phỏng các kịch bản tác động chính sách, cũng như tác động của các yếu tố nguồn lực tới tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam hàng năm;

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp

Tiếng Anh B2 hoặc tương đương trở lên

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách nông nghiệp, được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

 

-  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm thống kê như STATA, Eview, SPSS…

- Ưu tiên người có kiến thức về định lượng, thống kê; có kinh nghiệm về phân tích định lượng và mô hình kinh tế;

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế.

IV

Bộ môn Nghiên cứu Thị trường và Ngành hàng:      01 nghiên cứu viên

4

Nghiên cứu viên

- Nghiên cứu, phân tích chiến lược, chính sách phát triển thị trường, ngành hàng, chuỗi giá trị trong lĩnh vực NNNT;

- Phân tích và mô phỏng tác động chính sách thị trường, ngành hàng và hội nhập kinh tế quốc tế tới khu vực nông nghiệp, nông thôn.

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế nông nghiệp hoặc Chính sách công

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách phát triển thị trường, ngành hàng, chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm về phân tích định lượng và mô hình kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực NNNT.

- Ưu tiên người được đào tạo ở các nước có nền kinh tế, công nghệ tiên tiến/ phát triển.

V

Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp:   01 chuyên viên 

5

Chuyên viên

Chuyên viên Tổng hợp:

 • Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của trung tâm: Làm đầu mối và điều phối hoạt động đối ngoại; đoàn ra đoàn vào cho các chuyên gia trong nước và quốc tế; Quản lý các chương trình, dự án, nghiên cứu trong nước và quốc tế; Quản lý, đề xuất cử cán bộ, nhân viên tham gia các hội thảo, hội nghị, các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước.
 • Quản lý công tác hành chính - quản trị và tổ chức nhân sự của Trung tâm theo quy định pháp luật.

01

Đại học trở lên

Hành chính; Quản trị;Quan hệ quốc tế; Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Thành thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh,  tiếng Pháp)

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về công tác hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng trong các cơ quan, đơn vị công lập, được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Ưu tiên người đã tham gia các dự án ODA, phi chính phủ nước ngoài;
 • Ưu tiên người có kinh nghiệm về công tác nhân sự, am hiểu về các chế độ chính sách cho người lao động;
 • Ưu tiên người sử dụng được từ 2 ngoại ngữ trở lên.
 • Ưu tiên người đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về hành chính, văn phòng.

VI

Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn:  01 nghiên cứu viên

6

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phân tích chính sách, tư vấn, đề xuất liên quan đến khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, kinh doanh nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

 

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế phát triển, Quản lý và Chính sách công, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và phân tích chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê.

- Ưu tiên người được đào tạo ở các nước có nền nền kinh tế, công nghệ tiên tiến/phát triển.

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm tham gia thực hiện, điều phối các dự án, nghiên cứu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

VII

Trung tâm Phát triển nông thôn:      01 nghiên cứu viên

7

Nghiên cứu viên

Nghiên cứu, phân tích chiến lược, chính sách phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, phát triển OCOP và giảm nghèo.

 

01

Thạc sỹ trở lên

Kinh tế và xã hội học nông thôn; Phát triển nông thôn

Sử dụng thành thạo tiếng Anh

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, được đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

-  Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất một phần mềm thống kê như SPSS,….

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng các đề án phát triển nông thôn, mô hình thực tiễn.

- Ưu tiên người được đào tạo ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài bằng tiếng Anh.

 

5. Các bước tuyển chọn và thời gian xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 10 – Tháng 11/2019.

Lịch và kết quả xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên website: www.ipsard.gov.vn và tại trụ sở Viện (tòa nhà 1, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển (điểm hồ sơ và điểm phỏng vấn) cao hơn, tính từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng và không thấp hơn 50 điểm.

            - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có đóng BHXH ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí tuyển dụng thì được tính vào thời gian thử việc.

            - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng.

6. Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-Cp, ngày 29/11/2018);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cơ quan nơi đang làm việc (nếu có).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: Thí sinh khi dự tuyển có thể nộp bản photo (trừ phiếu đăng ký dự tuyển). Nếu trúng tuyển, trong vòng 5 ngày làm việc, người trúng tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ có chứng thực và bổ sung các giấy tờ sau để ký hợp đồng làm việc: Bản sao giấy khai sinh; Bản sao chứng minh thư nhân dân; Bản sao sổ hộ khẩu; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

            1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 25/9/2019.

            2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - phòng 204, tòa nhà 1, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại.

            Chi tiết xin liên hệ phòng Tổ chức, Hành chính (Số ĐT: 0243-9722067).

 


Tin khác