Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in báo cáo tóm tắt

03/01/2020

Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in báo cáo tóm tắt

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Xây dựng báo cáo và truyền thông về Thực trạng lao động và giải pháp thúc đẩy cơ hội việc làm cho phụ nữ nông thôn vùng ĐBSCL” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Nghiên cứu dự kiến in Báo cáo tóm tắt vào tháng 01/2020. Ban quản lý chương trình kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in báo cáo tóm tắt gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

STT

Nội dung

Quyển

 

 

 

- Thiết kế bìa và ruột, in ấn Báo cáo tóm tắt

- Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Báo cáo khoảng 50 trang, in 02 mặt, in màu, có hình chìm ở các trang.

- Kích thước 17.6 cm x 25 cm (khổ B5).

 

200

 

Tổng cộng

200

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bùi Thị Minh Dung

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 078.210.1902;   Email: annelatrobe@gmail.com

 


Tin khác