Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách

22/01/2020

Thư mời cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách

Trong khuôn khổ nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp Việt Nam” do Chính phủ Ốt-xtrây-li-a tài trợ, Nghiên cứu dự kiến in Tóm lược chính sách vào thàng 2/2020. Ban quản lý chương trình kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in tóm lược chính sách gửi báo giá, nội dung chi tiết như sau:

Tên dịch vụ cung cấp

Đặc tính kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

In Tóm lược chính sách

  • Thiết kế Bìa và ruột
  • Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 300, ruột giấy couches 200
  • Bìa cán bóng mờ
  • Ruột: In 2 mặt, in mầu có hình chìm ở các trang
  • In khổ A4 (Kích thước: 21 cm x 29,7 cm)
  • Báo cáo khoảng 20 trang.

Quyển

400

 

Tổng cộng:

 

400


Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Bùi Thị Minh Dung

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 078.210.1902; Email: annelatrobe@gmail.com

 


Tin khác