Bất chấp hạn mặn lịch sử, lúa gạo được mùa vượt kế hoạch

10/04/2020

Đến 30/6 dự kiến thu hoạch xong vụ Đông Xuân với sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc. Từ tháng 7 đến hết năm 2020, tổng diện tích gieo cấy các vụ dự kiến 4,35 triệu ha, năng suất bình quân 53,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 23,3 triệu tấn thóc.

Báo cáo giải pháp đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, dự kiến kế hoạch sản xuất lúa năm 2020 đạt hơn 7,36 triệu ha, năng suất bình quân 59,3 tạ/ha, sản lượng đạt 43,5 triệu tấn thóc, tăng 1,6% so với kế hoạch.

Theo đó, đến 30/6 dự kiến thu hoạch xong vụ Đông Xuân với diện tích gieo trồng hơn 3 triệu ha, năng suất bình quân 66,9 tạ/ha, sản lượng ước đạt 20,2 triệu tấn thóc. 

Cụ thể vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 1,5 triệu ha, năng suất bình quân 70 tạ/ha, sản lượng 10,8 triệu tấn. Vùng Đông Nam Bộ diện tích 77.000 ha, năng suất bình quân 58,8 tạ/ha, sản lượng 0,5 triệu tấn.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ diện tích 209.000 ha, năng suất bình quân 66,5 tạ/ha, sản lượng 1,4 triệu tấn. Vùng Tây Nguyên diện tích 87.000 ha, năng suất bình quân 67,3 tạ/ha, sản lượng 0,6 triệu tấn. Vùng Bắc Trung Bộ diện tích 350.000 ha, năng suất bình quân 63,2 tạ/ha, sản lượng 2,2 triệu tấn. 

Vùng Trung du miền núi phía Bắc diện tích 245.000 ha, năng suất bình quân 58 tạ/ha, sản lượng 1,4 triệu tấn. Vùng Đồng bằng sông Hồng diện tích 508.000 ha, năng suất bình quân 65,8 tạ/ha, sản lượng 3,3 triệu tấn. 

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho rằng trong điều kiện rất khó khăn, nhất là ĐBSCL hạn mặn lịch sử nhưng vẫn được mùa do chủ động nhận định sớm cùng tập trung các giải pháp tổng hợp. 

Đến nay, căn bản diện tích lúa Đông Xuân các vùng miền đều khá tốt, sẽ đạt kế hoạch với sản lượng khoảng 20,2 triệu tấn thóc trong 6 tháng đầu năm, chiếm 46% sản lượng thóc cả năm. Với kết quả đó sẽ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước 6 tháng và công tác xuất khẩu (nếu diễn ra bình thường).

Từ tháng 7 đến hết năm 2020, sản xuất 3 vụ, gồm Hè Thu, Thu Đông và vụ Mùa với tổng diện tích gieo cấy dự kiến 4,35 triệu ha, năng suất bình quân 53,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 23,3 triệu tấn thóc. 

Cụ thể vụ Hè Thu dự kiến diện tích gần 2 triệu ha, năng suất bình quân 55,8 tạ/ha, sản lượng 11 triệu tấn, sẽ tập trung thu hoạch từ 15/6 - 30/9/2020. 

Vụ Thu Đông tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến diện tích 750.000 ha, năng suất bình quân 55,4 tạ/ha, sản lượng 4,2 triệu tấn thóc, sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 15/11/2020. 

Vụ Mùa với diện tích hơn 1,62 triệu ha, năng suất bình quân 50,4 tạ/ha, sản lượng 8,2 triệu tấn thóc, dự kiến sẽ tập trung thu hoạch từ 15/9 - 31/12/2020. 

Nhu cầu trong nước 30 triệu tấn thóc, gồm tiêu thụ của người dân là 14,5 tiệu tấn, phục vụ chế biến 7,5 triệu tấn, phục vụ chăn nuôi 3,4 triệu tấn, dùng làm giống, giống dự phòng 1 triệu tấn và dự trữ trong nước 3,8 triệu tấn.

Ngoài ra Bộ này dự báo, sản lượng gạo xuất khẩu năm 2020 từ 6,5 - 6,7 triệu tấn.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ thời tiết, sâu bệnh để có các biện pháp kĩ thuật kịp thời, đảm bảo được kế hoạch sản xuất lúa năm 2020.

Cụ thể tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, bạc lá cho 1,2 triệu ha lúa Đông Xuân từ Thừa Thiên Huế trở ra để đảm bảo năng suất, sản lượng cao nhất khoảng 7 triệu tấn. 

Đối với các vụ còn lại gồm Hè Thu tại ĐBSCL, Hè Thu tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vụ Mùa ở phía Bắc, vụ Thu Đông ở ĐBSCL, tập trung bám sát thực tế để có biện pháp chỉ đạo tập trung, nhằm đạt năng suất, sản lượng cao nhất, đặc biệt là vụ Thu Đông ở ĐBSCL. 

Đến cuối quí II và đầu quí III, trên cơ sở tín hiệu thị trường và điều kiện sản xuất sẽ tăng diện tích giao cấy để tăng sản lượng, khai thác lợi thế thị trường.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng


Tin khác