Đang nhận góp ý cho Bộ tiêu chí chứng nhận Cà phê Việt Nam chất lượng cao

01/04/2020

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (Viện CS-CL) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) quốc gia “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đây là một dạng tiêu chuẩn tự nguyện có mục tiêu dài hạn là nâng cao chất lượng và giá trị cà phê Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Viện CS-CL phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) triển khai các nội dung, trong đó có hoạt động xây dựng Bộ tiêu chí chứng nhận Cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Bộ tiêu chí này bao gồm các chỉ tiêu xác định đặc tính của sản phẩm cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột có chất lượng cao của Việt Nam. Sản phẩm cà phê của các tổ chức, cá nhân được gắn NHCN “Cà phê Việt Nam chất lượng cao” phải đáp ứng tất cả các điều kiện trong Bộ tiêu chí chứng nhận này.

Với mong muốn Bộ tiêu chí gắn với thực tiễn, đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê, đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng và giá trị của cà phê Việt Nam, cơ quan dự thảo Bộ tiêu chí rất mong nhận được những góp ý quý báu của Quý doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện Bộ tiêu chí trong thời gian tới.

Tải bản dự thảo

Tải mẫu góp ý

Phiếu góp ý của Quý vị xin gửi qua email hoặc đường bưu điện trước ngày 31/3 về địa chỉ sau:

1. Qua email:

caphevietnamclc@gmail.cominfo.vicofa@gmail.com

2. Qua đường bưu điện:

Đặng Đức Chiến, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 0983 124382.


Tin khác