Từ 0h ngày 23/4, gạo nếp chính thức được xuất khẩu bình thường

23/04/2020

Số lượng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu. Việc đăng kí tờ khai hải quan xuất khẩu được thực hiện từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2571/TCHQ-GSQL ngày 22/4/2020 gửi Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về đăng kí tờ khai xuất khẩu nếp.

Theo Công văn, Tổng cục Hải quan đã thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng kí tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng nếp, bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp từ 0 giờ ngày 23/4/2020.

Về việc khai hải quan đối với nếp (thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp), để hỗ trợ Hệ thống phân biệt, theo dõi lượng hàng xuất khẩu đổi với các mặt hàng gạo khác, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, trường hợp xuất khẩu gạo nếp, người khai hải quan khai rõ mã số hàng hóa là 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. 

Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng là gạo nếp.

Trường hợp xuất khẩu thóc nếp và tấm nếp, người khai hải quan khai mã số hàng hóa 1006.30.30 tại ô mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan. Tại ô mô tả hàng hóa trên tờ khai hải quan, người khai hải quan khai rõ tên hàng tương ứng là thóc nếp, mã số hàng hóa là 1006.10 và tấm nếp, mã số hàng hóa là 1006.40. 

Số lượng thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp xuất khẩu không tính trong hạn ngạch gạo xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan yêu cầu, các cục hải quan các tỉnh, thành phố nhận được văn bản cần thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

Công văn số 2571/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 163/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 21/4/2020 và Công văn số 2824/BCT-XNK ngày 22/4 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo nếp (bao gồm thóc nếp, gạo nếp, tấm nếp) trong tháng 4/2020 được thực hiện theo nhu cầu của thị trường, không chịu sự điều chỉnh của cơ chế điều hành xuất khẩu gạo tại văn bản 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng cho phép tạm ứng trước hạn ngạch xuất khẩu gạo là 100.000 tấn để xử lí cho các doanh nghiệp có gạo đưa vào cảng trước ngày 24/3 nhưng chưa đăng kí tờ khai hải quan.

Theo Kinh tế và Tiêu dùng


Tin khác