Cung cấp dịch vụ vé máy bay và dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô

18/05/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI MỜI BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ vé máy bay và dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “ Nghiên cứu trường hợp điển hình về lao động trẻ em trong hộ gia đình nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bà Trần Thị Thanh Nhàn làm nhóm trưởng, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt vé máy bay và đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Dịch vụ đặt vé máy bay

STT

Hành trình

Số lượng vé một chiều

Thời gian dự kiến

 

Đặt vé cho cán bộ tham gia Khảo sát thực địa:

 

 

1

Hà Nội – Cần Thơ

03 vé

Tháng 6 /2020

2

Hồ Chí Minh – Hà Nội

03 vé

Tháng 7/2020

  1. Dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô

Lộ trình di chuyển

Xe

(chỗ)

Đơn vị

Số lượng

Thời gian dự kiến

Đi thực địa tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang và Tiền Giang

07 chỗ

Ngày

25

Từ tháng 6-tháng 7/2020

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp trước 17h00, thứ sáu, ngày 29/05/2020.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp bà: Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

 


Tin khác