THƯ MỜI tham gia chào giá cạnh tranh lắp đặt cửa thép chống cháy.

18/05/2020

Căn cứ yêu cầu phòng cháy chữa cháy, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông báo như sau:

1. Mời các Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh:

Hạng mục:  lắp đặt cửa thép chống cháy.

Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Với thông số cơ bản như sau:

 

TT

Tên thiết bị và tính năng kỹ thuật

ĐVT

SL

1

Cửa thép chống cháy loại nhỏ

Bộ

10

2

Cửa thép chống cháy loại to

Bộ

2

 

Viện kính mời quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp hạng mục nêu trên.

2. Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến 17h00 thứ 2, ngày 18/5/2020, tại Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 2 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

  Điện thoại: 0243.9722067.

3. Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: thông tin, xuất xứ, giá cạnh tranh, bảo hành, …

   Trân trọng./.

 


Tin khác