THƯ MỜI tham gia chào giá cạnh tranh máy Photocopy Canon iR 2006N

08/05/2020

 

Căn cứ vào nhu cầu mua sắm, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông báo như sau:

1. Mời các Công ty, đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh:

Hạng mục:  cung cấp máy Photocopy Canon iR 2006N.

Địa điểm: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Với thông số cơ bản như sau:

 

TT

Tên thiết bị và tính năng kỹ thuật

ĐVT

SL

1

Máy Photocopy Canon iR 2006N

Cái

1

 

Viện kính mời quý Công ty tham gia chào giá cạnh tranh cung cấp hạng mục nêu trên.

2. Thời gian nhận báo giá: chậm nhất đến 17h00 thứ 6, ngày 15/5/2020, tại Phòng Tổ chức, Hành chính: Tầng 2 Phòng 204, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

  Điện thoại: 0243.9722067.

3. Viện sẽ chọn đơn vị thực hiện trên các tiêu chí: chất lượng, giá cạnh tranh, thời gian thực hiện, …

   Trân trọng./.

 


Tin khác