THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

01/04/2020

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần tuyển 06 Nghiên cứu viên làm việc tại Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng và vị trí tuyển dụng:

Số lượng: 06 Nghiên cứu viên

Địa điểm làm việc: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

(Chi tiết xem phụ lục: Kế hoạch tuyển dụng chi tiết kèm theo).

2. Hình thức tuyển dụng:

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức xét tuyển đối với các ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển dưới đây.

3. Điều kiện xét tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí tuyển dụng;

Hồ sơ có đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập đáp ứng được các tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng của Viện.

4. Tiêu chuẩn xét tuyển

4.1. Yêu cầu trình độ dự tuyển cho từng vị trí tuyển dụng:

Có phụ lục: Kế hoạch tuyển dụng chi tiết về trình độ chuyên môn và các yêu cầu khác kèm theo.

4.2. Yêu cầu về tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và ít nhất 1 phần mềm thống kê.

4.3. Yêu cầu về ngoại ngữ: Sử dụng ít nhất 1 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức, Nhật)ở trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương trở lên (theo bảng quy đổi tương đương tại quy chế tuyển dụng của Viện).

5. Các bước tuyển chọn và thời gian xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển dự kiến: Tháng 5 đến tháng 6/2020.

- Lịch và kết quả xét tuyển sẽ được thông báo công khai trên website: www.ipsard.gov.vn và tại trụ sở Viện (tòa nhà 1, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

- Người dự tuyển sau khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định sẽ được Hội đồng tuyển dụng căn cứ vào yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và thứ tự ưu tiên để xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp. Người trúng tuyển là người có điểm xét tuyển cao hơn, tính từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng và không thấp hơn 50 điểm.

            - Người trúng tuyển sẽ được Viện ký hợp đồng làm việc lần đầu (để thử việc) theo quy định của Nhà nước. Những người đã có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động có đóng BHXH ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí tuyển dụng thì được tính vào thời gian thử việc.

            - Người trúng tuyển sau khi hoàn thành thời gian thử việc sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng.

 

6. Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp có thời hạn không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm, nhận xét, đánh giá quá trình công tác của cơ quan nơi đang làm việc (nếu có).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Ghi chú: Thí sinh khi dự tuyển có thể nộp bản photo (trừ phiếu đăng ký dự tuyển). Nếu trúng tuyển, trong vòng 5 ngày làm việc, người trúng tuyển phải nộp đầy đủ hồ sơ có chứng thực và bổ sung các giấy tờ sau để ký hợp đồng làm việc: Bản sao giấy khai sinh; Bản sao chứng minh thư nhân dân; Bản sao sổ hộ khẩu; Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có).

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

Xin mời tất cả mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện dự tuyển theo Luật Viên chức và đủ tiêu chuẩn, yêu cầu chức danh nghề nghiệp viên chức đến đăng ký dự tuyển.

            7.1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2020 đến ngày 29/4/2020, trong giờ hành chính.

            7.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính - Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - phòng 204, Tòa nhà 1, Số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (số ĐT: 024-39722067).

Hồ sơ không trúng tuyển không gửi trả lại. Thí sinh nộp hồ sơ đề nghị theo dõi lịch và kết quả xét tuyển tại website: www.ipsard.gov.vn và tại trụ sở Viện.

 

 

 

 

 

 


Tin khác