CƠ HỘI VIỆC LÀM

19/03/2021

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công”  (NARDT)

Địa chỉ: Số 16, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: nardtproject@ipsard.gov.vn

Điện thoại: 024 37280491   Fax: 024 37280489

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Dự án khu vực “Mạng lưới nghiên cứu và tư vấn chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn cho các quốc gia tiểu vùng sông Mê Công” (NARDT) do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ và do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) triển khai thực hiện. Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua thúc đẩy chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác nghiên cứu, tăng cường năng lực thể chế, đối thoại chính sách và phát triển mạng lưới của các tổ chức nghiên cứu chính sách ở Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. 

Hiện nay, Dự án đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí kế toán dự án cụ thể như sau:

 

Nhiệm vụ

- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp lý, hợp pháp của hoá đơn, chứng từ;

- Thực hiện các quy trình thanh toán chuyển khoản, nộp tiền, rút tiền mặt tại ngân hàng theo yêu cầu của dự án;

- Thực hiện kiểm tra việc thanh toán đúng định mức, quy định của nhà tài trợ và quy định tài chính phía Việt Nam;

- Theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí nhà tài trợ chuyển trong quá trình thực hiện dự án;

- Lập các báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn, các báo cáo chi tiêu định kỳ hàng tháng/quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của Dự án và theo quy định tài chính phía Việt Nam;

- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán trên hệ thống máy tính và trên giấy, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ tài chính và nhà tài trợ;

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và nhà tài trợ;

- Hướng dẫn các đối tác tham gia dự án giải ngân vốn ODA viện trợ không hoàn lại theo các quy định, các tài liệu hướng dẫn tài chính của IFAD và các thỏa thuận được chấp thuận giữa IPSARD và các nước còn lại;

-  Tổng hợp báo cáo tài chính của các nước tham gia dự án để nộp cho IFAD định kỳ 6 tháng một lần và hàng năm;

- Tổng hợp báo cáo kiểm toán dự án hàng năm (bao gồm cả ý kiến kiểm toán về báo cáo chi tiêu) nộp cho IFAD;

- Các công việc khác theo phân công của Giám đốc dự án.

 

Yêu cầu

- Có trình độ đại học chuyên ngành tài chính, kế toán;

- Tối thiểu 6 năm kinh nghiệm làm kế toánm, có kinh nghiệm làm kế toán dự án là 1 lợi thế;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập;

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

 

Dự tuyển

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Việt/ tiếng Anh và văn bằng có liên quan trước ngày 03/04/2021 về địa chỉ sau

Email: nardtproject@ipsard.gov.vn và nguyenthuynga2104@gmail.com  

Hoặc liên hệ trực tiếp: Nguyễn Thúy Nga - 098 841 3596 - 024 3728 0491

Không hoàn trả hồ sơ và chỉ liên hệ với các ứng viên được lựa chọn vào vòng kiểm tra và phỏng vấn.


Tin khác