THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

18/03/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 
   

 

Hà nội , ngày   18   tháng   03   năm 2021

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

Trong khuôn khổ Quỹ chưa phân bổ của Chương trình Aus4Reform, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn triển khai thực hiện hoạt động “Nghiên cứu đào tạo nghề nông nghiệp tại Việt Nam” với sự hỗ trợ từ Văn phòng điều phối Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, theo kế hoạch dự kiến sẽ thiết kế và in Báo cáo“Nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp và đề xuất giải pháp, chính sách đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030”. Hoạt động kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ In ấn gửi báo giá với yêu cầu chi tiết sau:

STT

Nội dung

Quyển

 

01

 

- Thiết kế bìa và ruột, in ấn Báo cáo“Nghiên cứu thực trạng đào tạo nghề nông nghiệp và đề xuất giải pháp, chính sách đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2030”.

- Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 150.

- Bìa cán bóng mờ

- Ruột: In 2 mặt, in mầu có hình chình ở các trang

-.Số lượng trang: khoảng 74 trang

- Kích thước 21 cm * 30 cm

 

200

 

Tổng cộng

200

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Nguyễn Thị Liễu, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0965.790.163;   Email: Lieunguyen15021990@gmail.com

Hạn nhận báo giá đến hết ngày  2/4/2021


Tin khác