THƯ MỜI BÁO GIÁ

06/06/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- ~o0o~ ----

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 

Cung cấp dịch vụ thiết ké và in ấn phẩm

 

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm    

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động “ Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam trong tình trạng bình thường mới của đại dịch Covid-19: Một nghiên cứu điển hình về ngành xoài” do Ông Nguyễn Trung Kiên phụ trách hoạt động, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn phẩm tham gia chào hàng giá cạnh tranh, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thiết kế và in ấn phẩm

STT

Nội dung

Quyển

 

01

 

Thiết kế và in Tóm lược chính sách “Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho sản phẩm xoài tươi của Việt Nam trong “Tình trạng bình thường mới” sau đại dịch Covid-19” với nội dung sau: 

Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 80.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Tóm lược chính sách khoảng dưới 40 trang, in 02 mặt, in màu,

- Kích thước A5 (148 mm x 210 mm)

 

100

02

Thiết kế và in Cẩm nang hướng dẫn  Tăng cường tiếp cận thị trường xuất khẩu cho xoài tươi Việt Nam với nội dung sau: 

Chất liệu: Bìa giấy couches bóng 200, ruột giấy couches 80.

- Bìa cán bóng mờ

- Nội dung: Cẩm nang khoảng dưới 80 trang, in 02 mặt, in màu,

- Kích thước A5 (148 mm x 210 mm)

 

100

 

Tổng cộng

 

 

            Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có năng lực cung cấp báo giá chào hàng dịch vụ. Thư chào giá gửi bằng fax, gửi đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp phòng 302- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trước 17h00, thứ hai, ngày 13/6/2022.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp : Nguyễn Thị Liễu số điện thoại 0965.790.163 

Hà Nội, ngày 6 tháng 06 năm 2022


Tin khác