THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

15/03/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ CẠNH TRANH

CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ

 

Kính gửi: Các Công ty/ Đơn vị quan tâm

 

Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

Trong khuôn khổ thực hiện hoạt động: “Điều tra thực trạng cơ giới hóa trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực”. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (Viện) triển khai các cuộc khảo sát thực địa  tại các tỉnh: Tây Ninh và Tiền Giang. Viện kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng ô tô  gửi báo giá chào hàng dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe ô tô: Loại xe 07 chỗ / 4 chỗ

2. Lịch trình và thời gian dự kiến:

TT

Lịch trình dự kiến

Số lượng xe

Số km sử dụng

Thời gian dự kiến

1

Tân Sơn Nhất – Tây Ninh - nội tỉnh Tây Ninh – Tiền Giang – nội tỉnh Tiền Giang - sân bay Tân Sơn Nhất

01 xe

2.200

Từ ngày 12/04/2022 đến hết ngày 29/04/2022

 

Tổng cộng:

 

2.200

 

 

Hạn chót nhận báo giá là ngày 23 tháng 3 năm 2022.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Việt Hưng, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0964897490;   Email: hungkbt@gmail.com

 


Tin khác