THƯ MỜI BÁO GIÁ

28/10/2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

 
   

 

Hà nội , ngày  28   tháng  10   năm 2022

THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ PHỤC VỤ HỘI THẢO

Trong khuôn khổ Quỹ linh hoạt của Chương trình Aus4Reform, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn triển khai thực hiện hoạt động “Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách và thể chế hỗ trợ phát triển thị trường nông sản” với sự hỗ trợ từ Văn phòng điều phối Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam, theo kế hoạch tổ chức hội thảo “Hoàn thiện chính sách và thể chế phát triển thị trường nông sản Việt Nam” ngày 09/11/2022. Hoạt động kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ In ấn gửi báo giá với yêu cầu chi tiết sau:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng dự kiến

1

Hội thảo trọn gói ½ ngày

Bao gồm:

- Phòng Hội thảo set up theo tiêu chuẩn

- Hệ thống âm thanh ánh sáng với 01 micro có dây và 02 micro không dây, bục phát biểu.                           

- Hoa tươi bục phát biểu

- Biển chỉ dẫn, bảng trắng

- Ăn trưa theo set menu

- 01 giải khát giữa giờ

khách

70

2

Banner 15 m²
Bao gồm: thiết kế, in ấn bạt Hiflex, bắn khung, gia công và treo hoàn thiện

Chiếc

01

3

Thiết bị (máy chiếu, màn chiều, ghi âm, laptop)

Bộ

01

 

Tổng cộng

   

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Nguyễn Thị Liễu, Viện Chính sách và Chiến lược

phát triển nông nghiệp nông thôn, 16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại: 0965.790.163;   Email: Lieunguyen15021990@gmail.com

Hạn nhận báo giá đến hết ngày  03/11/2022


Tin khác