Hội nghị Tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản trị nhân sự

09/11/2023

Ngày 7-8/11/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức, kỹ năng về quản trị nhân sự trong bối cảng đổi mới và cải cách dịch vụ công, do Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT tổ chức tại thành phố Bắc Ninh.

Dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là thủ trưởng, lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã cử 02 đồng chí Phòng Tổ chức, Hành chính (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên) tham dự.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Lệ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Lệ nhấn mạnh đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần rất lớn vào việc tham mưu, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, trong bối cảnh nguồn nhân lực khu vực công những năm gần đây đang bị thu hút mạnh mẽ bởi khu vực tư.

Khóa tập huấn lần này nhằm hệ thống và cập nhật các văn bản về công tác tổ chức cán bộ do Trung ương, Chính phủ và Bộ ban hành; chia sẻ những cách làm hay, giải pháp thiết thực trong công tác tổ chức cán bộ; khắc phục những khó khăn, vướng mắc để làm tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (7/11-8/11), tập trung vào các chuyên đề như: Một số nội dung triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm; Đánh giá và quản lý kết quả thực hiện công việc; Kiến thức, kỹ năng mới về quản trị nhân sự; Nâng ngạch công chức/thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

 

Toàn cảnh Khóa Tập huấn

Các đại biểu đều nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các chuyên đề của khóa học; tích cực trao đổi những vấn đề chưa rõ, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, bài học trong thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ trong đơn vị.       

 

Phòng Tổ chức, Hành chính/IPSARD


Tin khác