BẢN TIN THÁNG 12 THỊ TRƯỜNG THỊT TRÂU, BÒ VIỆT NAM

16/01/2024

Tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam trong tháng 11/2023 đạt 18,7 triệu USD, giảm 49% so với tháng trước và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng trong tháng này, nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam đạt 181 triệu USD, giảm 8,7% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong tháng 11 năm 2023, giá trị nhập khẩu thịt bò và gia súc của Việt Nam từ Úc đạt 32,8 triệu USD, tăng 41,3% so với tháng trước và tăng 103% so với cùng kỳ năm 2022. Hầu hết các sản phẩm thịt trâu bò lọc xương nhập khẩu từ Úc đều tăng só với tháng 10. Trong đó nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh đã lọc xương tăng 28% và thịt trâu bò tươi hoặc ướp lạnh đã lọc xương tăng 13%. Tuy nhiên, nhập nhập khẩu trâu bò sống trong tháng này giảm 7% so với tháng trước. Giá bò sống cũng như toàn bộ sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Úc về Việt Nam trong tháng 11/2023 co xu hướng giảm so với tháng trước.

Bản tiếng anh

 


Agro

Tin khác