BẢN TIN THỊ TRƯỜNG THỊT TRÂU BÒ VIỆT NAM - TUẦN 41 (2/10-13/10)

18/10/2023

Trong tuần 40, giá thịt bò đùi giảm 10,1% và giá thịt bò thăn tăng 1,7% so với tuần 39. Giá trung bình thịt bò hơi có xu hướng giảm so với những tuần cuối tháng 9. Tuần 40, giá trung bình thịt bò hơi là 82.000 VNĐ/kg, giảm 1,2% so với tuần 39. Tính theo khu vực, tuần 40, giá bò hơi ở miền Bắc cao hơn các vùng khác. Đối với thịt bò BBB, giá thấp nhất được ghi nhận ở miền Nam là 77.000 VNĐ/kg, trong khi giá cao nhất được ghi nhận ở miền Bắc và Tây Nguyên, đều ở mức 84.000 VNĐ/kg. Giá bò địa phương thấp hơn khoảng 10-12.000 VNĐ/kg so với bò BBB. Giá bò địa phương thấp nhất được ghi nhận ở miền Nam và Tây Nguyên, đều ở mức 60.000 VNĐ/kg và cao nhất ở miền Bắc là 74.000 VNĐ/kg.

Bản tiếng anh


Agro

Tin khác