BẢN TIN THỊ TRƯỜNG THỊT TRÂU BÒ VIỆT NAM - TUẦN 36-37/2023 (4/9-15/9)

18/09/2023

So với tuần 36, giá bán lẻ hầu hết các loại thịt bò Việt Nam giữ nguyên hoặc giảm ở tất cả các cửa hàng, ngoại trừ giá thịt bắp bò tại siêu thị Go tăng nhẹ từ 383.000 VNĐ (tuần trước) lên 385.000 VNĐ (tuần này). Giá bán lẻ trong tuần 37 của hầu hết các loại thịt bò Úc không thay đổi tại siêu thị Homefarm và Winmart nhưng giảm đối với thịt gầu bò (siêu thị Go), thịt bắp bò và thăn ngoại bò Úc Hokubee (Homefarm) so với tuần trước. Giá thịt bắp bò, nạc vai tại siêu thị GO và ba chỉ bò Úc Kiaora tại siêu thị Winmart tăng.

Tiếng anh

 


Agro

Tin khác