Hội nghị triển khai cập nhật và đồng bộ dữ liệu cán bộ công chức viên chức

13/09/2023

Ngày 13/9/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn cập nhật và đồng bộ dữ liệu Cán bộ công chức viên chức, do Vụ Tổ chức Cán bộ và Trung tâm chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp phối hợp với VNPT tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Tổ công tác 06 - Bộ Nội vụ.

 

Dự Hội nghị có hàng trăm đại biểu là cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ tham dự, kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã cử 02 đồng chí Phòng Tổ chức, Hành chính (01 lãnh đạo và 01 chuyên viên) tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Tổ công tác 06 của Bộ Nội vụ khẳng định, CSDL cán bộ công chức viên chức sau khi hoàn thành và đồng bộ trên toàn quốc, sẽ có giá trị rất lớn để thực hiện đồng bộ chế độ chính sách cho CBCC.

Tại buổi tập huấn, công chức, viên chức các cơ quan thuộc Bộ đã được cán bộ kỹ thuật của VNPT hướng dẫn và trao đổi các nội dung chính có liên quan đến việc sử dụng phần mềm như: Hướng dẫn đăng nhập phần mềm; giới thiệu tổng quan hệ thống; hướng dẫn tự khai hồ sơ; hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhân sự xác nhận hồ sơ; giới thiệu hệ thống báo cáo theo dõi, giám sát việc cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn quản trị tại các đầu mối.

Phần mềm theo dõi quá trình hoạt động của cán bộ từ khi tuyển dụng đến khi nghỉ hưu/ nghỉ việc. Mỗi cá nhân được cấp 1 account tự cập nhật thông tin của cá nhân trên link: http://qlcb.mard.vn. Đơn vị có trách nhiệm gửi đồng bộ lên CSDL sau khi kiểm soát lại thông tin của từng cá nhân;

       Thông qua buổi tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ nắm được những kỹ năng khai thác, sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan. Từ đó, góp phần số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ cho việc lưu giữ, quản lý, tra cứu, kiểm soát chặt chẽ số lượng biên chế theo vị trí việc làm, xây dựng báo cáo, thống kê, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương… đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sông Thao, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ mong muốn các đơn vị nhanh chóng triển khai, hoàn thành đồng bộ CSDL của Bộ trước ngày 30/9/2023.

Hải Vân/IPSARD


Tin khác