Đánh giá nhu cầu đường công nghiệp tại Việt Nam từ khảo sát các nhà máy chế biến thực phẩm đồ uống

30/08/2023

GIỚI THIỆU

Diện tích trồng mía đã liên tục giảm mạnh trong những năm qua, theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2021 diện tích trồng mía cả nước chỉ còn 165,9 nghìn ha, sản lượng chỉ còn 10,7 triệu tấn. so sánh 2021/2002 diện tích trồng mía giảm 48,2% và sản lượng mía giảm 37,3%. Các nhà máy cũng thu hẹp sản xuất, nhiều nhà máy đã sát nhập, giải thể từ 39 nhà máy dường năm 2011/2012 đã giảm chỉ còn 24 nhà máy 2021/2022. Số hộ trồng mía cũng giảm một nữa chỉ còn 126 nghìn hộ mùa vụ 2019/2020. Tỷ lệ đóng góp của ngành mía đường trong chỉ còn khoảng 1,5 % tổng giá trị sản xuất của ngành nông lâm thủy sản.

Giảm nguồn cung mía và nhà máy tác động mạnh đến sản lượng đường sản xuất trong nước và do đó ảnh hưởng lớn nhu cầu trong nước, đặc biệt nhu cầu đường của các nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống. Mặc dù, chính sách nhập khẩu đường cũng khá linh hoạt nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, vì thế tình trạng nhập lậu đường vẫn còn khá phổ biến.

Báo cáo “Đánh giá nhu cầu đường công nghiệp tại Việt Nam từ khảo sát các nhà máy chế biến thực phẩm” sẽ đưa ra một bức tranh về thực trạng nguồn cung và nhu cầu tiêu dùng đường công nghiệp của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống.

SỐ LIỆU SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO

Báo cáo sử dụng hai nguồn số liệu chính:

(i) Số liệu thứ cấp: gồm số liệu về diện tích, sản lượng mía, sản lượng đường của các nhà máy, tỉnh hình xuất khẩu, nhập khẩu, nhu cầu tiêu dùng của người dân…) được thu thập từ báo cáo của các đơn vị trong nước như: Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thống thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA), Bộ Công thương…).

(ii) Số liệu sơ cấp: gồm số liệu về hiện trạng và nhu cầu tiêu dùng đường công nghiệp từ khảo sát 45 nhà máy chế biến thực phẩm, đồ uống

Bảng 1. Số lượng doanh nghiệp được khảo sát chia theo nhóm ngành

TT

Nhóm ngành

Số DN khảo sát

Tỷ trọng %

1

Nước giải khát

13

29%

2

Chế biến sữa - kem

6

13%

3

Thực phẩm

21

47%

4

Bánh kẹo

3

7%

5

Dược Phẩm

1

2%

6

Khác

1

2%

 

Tổng

45

100%

(iii) Tham vấn chuyên gia: Phỏng vấn chuyên gia ngành mía đường để đánh giá những khó khăn, triển vọng, giải pháp của ngành đường trong giai đoạn tới.

NGUỒN CUNG ĐƯỜNG TRONG NƯỚC

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích trồng mía vụ 2021/22 là 146.938 ha, giảm 3,9% so với vụ 2020/21 là 152.891 ha. Năng suất mía bình quân vụ 2021/22 đạt 64,6 tấn/ha, tăng 2,5% so với vụ 2020/21 là 63,0 tấn/ha, sản lượng mía vụ 2021/22 đạt 9.496.358 tấn giảm 1,4% so với 9.635.607 tấn của vụ 2020/21. So sánh diện tích trồng mía mùa vụ 2021/2022 đã giảm một nửa so với mùa vụ 1999/2000, từ 302 nghìn ha xuống còn 146 nghìn ha, nguyên nhân do xu hướng chuyển đổi cây trồng mạnh trong những năm qua, người dân chuyển sang trồng cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như: Ngô, sắn, keo lai, lúa…Ngoài ra, do nhiều nhà máy mía đường ở các vùng đã thu hẹp sản xuất, hoặc giải thể, sát nhập việc tiêu thụ mía cho người dân không bền vững, người dân buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác.

Theo số liệu của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VASS), ước tính cả nước niên vụ 2022-2023 (tính từ tháng 12/2022 đến tháng 05/2023) tổng sản lượng mía đưa vào ép đạt 9.372,3 nghìn tấn, sản lượng đường sản xuất năm 2023 dự kiến đạt 915,8 nghìn tấn.

                Nguồn cung đường trong nước còn đến từ nhập khẩu, Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2022 lượng đường nhập khẩu chính ngạch 1,23 triệu tấn, giá trị đạt 1,08 tỷ USD, giảm 5,4% về sản lượng và tăng 2,5% về giá trị so với năm 2021. Theo báo cáo của VASS, ngoài lượng đường nhập chính ngạch trong và ngoài hạn ngạch, còn một lớn đường lớn nhập lậu từ Campuchia và Lào trong năm 2022 là 816,53 nghìn tấn, tăng 37,64% so với năm 2021.

Hình 1. Biến động diện tích và sản lượng mía đường năm 2000-2022

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2000-2021, MARD, 2022

NHU CẦU ĐƯỜNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC NHÀ MÁY

Để nghiên cứu nhu cầu đường công nghiệp, nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát 40 doanh nghiệp tiêu thụ đường lớn. Những doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đầu ngành của các lĩnh vực khác nhau trong đó tập trung nhiều ở nhóm chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến sữa – kem. Quy mô các doanh nghiệp này lớn, với số doanh nghiệp có doanh thu 500 tỷ trở lên chiếm 86,5%, số doanh nghiệp có doanh thu trên 1000 tỷ là 51,4%.

                Các doanh nghiệp này tiêu thụ lượng đường rất lớn. Số liệu khảo sát cho thấy 40 doanh nghiệp tiêu thụ 323,54 nghìn tấn, trong đó 75,6% (tương đương 244,71 nghìn tấn) là đường RE, 23,9% là đường RS và các loại đường khác chỉ chiếm 0,5%. Tổng số đường sử dụng của các DN này chiếm khoảng 21% đường công nghiệp.

Trong những năm qua, nhu cầu đường của các doanh nghiệp này ngày càng tăng lên mặc dù mức cung trong nước lại giảm xuống. Số liêu khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy, năm 2023 nhu cầu đường các doanh nghiệp này sẽ tăng lên khoảng 60 nhìn tấn so với năm 2022 và đạt khoảng 382,66 nghìn tấn, trong đó đường RE chiếm 77,5% (tương đương 296,68 nghìn tấn). Nếu phân theo nhóm ngành, đối với đường RE thì các doanh nghiệp nhóm ngành nước giải khát tiêu thụ đường lớn nhất chiếm 70% (171,2 nghìn tấn), đối với đường RS nhóm ngành thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 65% (59,2 nghìn tấn).

Hình 2. Nhu cầu tiêu thụ đường của doanh nghiệp của các DN khảo sát.

Nguồn: Khảo sát doanh nghiệp 2023

                Nguồn cung cấp đường của các doanh nghiệp được khảo sát chủ yếu đến từ các nhà máy đường trong nước, đường nhập khẩu và của các công ty thứ 3 trong nước cung cấp. Đối với đường RE, 76,5% số doanh nghiệp được khảo sát mua từ các nhà máy trong nước chỉ có 2,03% tự nhập khẩu đường, số còn lại do bên thứ 3 cung cấp. Đối với đường RS, 34,75% các DN cho biết biết là mua từ các nhà máy đường trường nước, số còn lại từ nguồn nhập khẩu.

                Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường ngành chế biến, giải khát. Các doanh nghiệp cho biết, nhu cầu tiêu dùng đường công nghiệp của các doanh nghiệp được sự báo sẽ tăng lên trong những năm tới. Số liệu khảo sát của nhóm nghiên cứu cho thấy, trong 5 năm tới, 98% các doanh nghiệp đều dự kiến sẽ tăng nhu cầu tiêu dùng, khối lượng các doanh nghiệp cần thêm khoảng 128,14 nghìn tấn trong 5 năm tới, tức tăng thêm 40% so với nhu cầu tiêu dùng của năm 2022 và tăng thêm 33,4% so với năm 2023. Nguyên nhân tăng nhu cầu do 60% doanh nghiệp được hỏi dự kiến mở rộng quy mô, 20% phát triển thêm sản phẩm mới, 10% sẽ xây dựng thêm nhà máy 10%.

Theo số liệu khảo sát các nhà máy chế biến thực phẩm, đến năm 2028 dự kiến 40 doanh nghiệp này sẽ có nhu cầu tiêu thụ 510,8 nghìn tấn (tăng trên 50 % so với năm điều tra 2022), trong đó đường RE chiếm 81,1% (414,26 nghìn tấn), đường RS chiếm 18,6% (96,54 nghìn tấn). Đánh giá của các doanh nghiệp về khả năng cung cấp đường trong nước, có 65% doanh nghiệp khảo sát cho biết đường sản xuất trong nước không đủ cho nhu cầu sử dụng 40% đánh giá lượng đường nhập khẩu không đủ đáp ứng nhu cầu của họ. Các doanh nghiệp cũng cho biết gặp một số khó khăn khi mua đường để chế biến thực phẩm trong đó khó khăn chính là giá đường biến động, phải dựa vào nguồn cung nhập khẩu, chất lượng đường chưa ổn định. Trước thực trạng nhu cầu tiêu dùng đường ngày càng tăng, nguy cơ thiếu nguồn cung trong nước, các doanh nghiệp được khảo sát cũng đưa ra rất nhiều các đề xuất. Trong đó, 70% cho rằng cần phải ổn định vùng trồng mía trong nước để tăng sản lượng, 30% cho rằng cần phải gỡ bỏ bảo hộ ngành đường để tăng năng lực cạnh tranh, 65% cho rằng cần phải tăng hạn ngạch nhập khẩu và xem xét lại thuế nhập khẩu, 30% cho rằng cần phải đánh tăng nhập khẩu chính ngạch với thuế ưu đãi để giảm nhập lậu từ đó ổn định giá đường trong nước.  

ƯỚC TÍNH CUNG CẦU MÍA ĐƯỜNG NĂM 2023

Theo báo cáo của Hiệp hội mía đường Tháng 8/2023, vụ mía 2022/2023 cả nước sản lượng lũy kế từ đầu vụ đã ép được 9,6 triệu tấn mía và sản xuất được 935 tấn đường các loại. So sánh với vụ ép mía 2021/22 sản lượng mía ép đạt 128% và sản lượng đường đạt 125%. Tồn kho cuối kỳ năm 2022 là khoảng 395 ngàn tấn. Lượng đường nhập khẩu chính ngạch đến Tháng 7/2023 là 452 ngàn tấn. Như vậy lượng cung đường trong nước nếu tính cả số nhập khẩu đến Tháng 7/2023 là 1,76 triệu tấn.

                Trong khi đó, lượng tiêu dùng đường trong nước ước tính khoảng 2,24 triệu tấn. Trong đó, dựa theo Điều tra mức sống dân cư, nhóm nghiên cứu ướ lượng tiêu dùng cho hộ gia đình là khoảng 429 ngàn tấn. Tiêu dùng cho công nghiệp chế biến thực phẩm đồ uống khoảng 1,8 triệu tấn. Ngoài ra, lượng đường xuất khẩu của cả năm theo ước tính của Hiệp hội mía đường là khoảng 147 ngàn tấn. Như vậy tổng cầu đường mía của cả nước năm 2023 (tính cả xuất khẩu) ước đạt khoảng 2,39 triệu tấn.

Như vậy, để bù đắp lượng đường thiếu hụt từ đây đến cuối năm thì Việt Nam cần nhập khẩu khoảng 625 ngàn tấn.

Bảng 2. Ước lượng cung - cầu đường mía năm 2023 (tính theo số nhập khẩu tại thời điểm tháng 8 năm 2023)

TT

Chỉ tiêu

Lượng (tấn)

1

Tổng cung trong nước 2023

1.762.816

 

Tồn kho cuối năm 2022*

395.070

 

Ước tính sản xuất trong nước vụ 2022/23*

915.788

 

Lượng đường NK đến Tháng 7/2023

451.958

2

Tiêu thụ năm 2023

2.389.429

 

Dự kiến lượng đường xuất khẩu*

147.142

 

Lượng tiêu dùng trong nước. Trong đó:

2.241.858

 

Hộ gia đình***

428.846

 

Doanh nghiệp, cơ sở, hộ chế biến thực phẩm, đồ uống….****

        1.813.012

3

Lượng thiếu hụt từ Tháng 7 đến cuối năm 2023

626.613

Nguồn: *Báo cáo tình hình sản xuất mía đường của Hiệp hội mía đường tháng 5/2023. ** Tổng Cục Hải Quan; ***Tính toán theo điều tra mức sống dân cư VHLSS của GSO; ****Ước tính từ điều tra doanh nghiệp chế biến thực phẩm 40 DN khảo sát ước tính chiếm 21% lượng đường công nghiệp tiêu thụ, ước tổng mức tiêu thụ đường công nghiệp khoảng 1,8 triệu tấn)

KẾT LUẬN

Thực trạng nguồn cung – cầu đường trong nước đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt do sản xuất đường liên tục suy giảm. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đường công nghiệp ngành càng tăng. Việc thiếu hụt đường gần đây giúp giá mía và đường trong nước có xu hưởng ổn định, người nông dân trồng mía có giá bán tốt hơn nhưng nhu cầu tiêu thụ bị thiếu hụt.

Hạn ngạch ưu đãi nhập khẩu bị khống chế không đáp ứng được nhu cầu, thuế nhập khẩu đường chính ngạch ngoài hạn ngạch cao khiến gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu khi giá đường thế giới tăng cao. Tình trạng này dẫn đến gia tăng nhập lậu đường qua nước như Lào, Campuchia với giá thấp hơn do không phải nộp thuế và cạnh tranh không lạnh mạnh với đường sản xuất trong nước và đường nhập chính ngạch. Điều này cho thấy để có thể đảm bảo nhu cầu tiêu thụ đường công nghiệp đồng thời ổn định giá đường tiêu thụ cho người tiêu dùng, hạn chế nhập lậu thì cần có chính sách linh hoạt trong chính sách thương mại đặc biệt là trong chính sách hạn ngạch đường nhập khẩu.

Trong ngắn hạn, cần có những điều chỉnh hợp lý tăng hạn ngạch nhập khẩu và tiếp tục thực hiện giải pháp phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thông qua đấu giá công khai minh bạch nhằm duy trì cân đối cung cầu bình ổn giá đường trong nước.

Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu đánh giá tổng thể ngành mía đường để xây dựng các kịch bản xác định lượng hạn ngạch nhập khẩu tối ưu để đảm bảo cân đối cung cầu nhưng vẫn ổn định giá mía cho hộ nông dân, đánh giá và nghiên cứu chính sách hiệu quả hỗ trợ cho các hộ trồng mía, các nhà máy chế biến, đầu tư nghiên cứu giống mới có năng suất chất lượng cao giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm đường Việt Nam. Nghiên cứu tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế.

Ngoài ra, để bảo vệ sản xuất đường trong nước, cần tăng cường các giải pháp để phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép, gian lận thương mại mặt hàng đường, quản lý chặt hình thức nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và xuất xứ nguồn gốc hàng hóa nhằm ổn định, phát triển lành mạnh thị trường đường trong nước.

 

 

Tài liệu tham khảo

1)                IPSARD, 2015, Phân tích chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh quốc tế một số mặt hàng nông sản của Việt Nam

2)                Hiệp hội mía đường, 2022, Báo cáo sản xuất mía dường năm 2022

3)                Hiệp hội mía đường, 2023, Báo cáo sản xuất mía dường kỳ tháng 5/2023, tháng 8/2023

4)                Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Tây Ninh, 2023, Kiến nghị của cử tri về một số vấn đề cung cầu mía đường đối với Bộ Công thương.


ThS. Vũ Huy Phúc - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn

Tin khác