ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHĂN NUÔI BÒ THỊT VÀ ĐẠI GIA SÚC TẠI VIỆT NAM

27/05/2024

Đối thoại chính sách “Phát triển bền vũng ngành chăn nuôi bò thịt và đại gia súc tại Việt Nam” được tổ chức trong khuôn khổ Dự án Hợp tác phát triển thương mại và đổi mới trong lĩnh vực thịt bò và gia súc giữa Úc và Việt Nam do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ trong khuôn khổ Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Úc – Việt Nam (AVEG). Đối thoại chính sách do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn trực thuộc Bộ NN&PTNT tổ chức, Cục Chăn nuôi đồng chủ trì và sự hỗ trợ của Đại học Griffith - Úc, Công ty Tư vấn FocusGroup Go, Hiệp hội Thịt và Gia súc Úc (MLA).

Mục tiêu chính của Đối thoại chính sách nhằm nêu tổng quan về các chính sách phát triển ngành, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu dùng và thương mại các sản phẩm thịt trâu, bò tại Việt Nam; từ đó đề xuất những giải pháp và chính sách nhằm phát triển bền vững ngành chăn nuôi trâu, bò thịt ở Việt Nam.

Đối thoại chính sách được tổ chức vào ngày 24/5/2024 tại khách sạn InterContinental Hà Nội, số 05, Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội với sự tham gia của khoảng 30 đại biểu, bao gồm đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hà Nội, Thái Bình, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Cao bằng, các hiệp hội; các chuyên gia kỹ thuật; các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu trong ngành trâu, bò thịt của Việt Nam và Úc.

Đối thoại chính sách gồm các nội dung chính về: (1) Thực trạng phát triển và định hướng chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại Việt Nam; (2) Chính sách phát triển ngành bò thịt Việt Nam; (3) Hiện trạng, xu hướng thương mại và tiêu dùng thịt trâu, bò ở Việt Nam; và (4) Thảo luận chính sách phát triển bền vững ngành hàng thịt bò và đại gia súc tại Việt Nam.

Nội dung của phiên thảo luận tập trung vào đánh giá các xu hướng hiện nay về thị trường, thương mại sản phẩm thịt trâu, bò ở Việt Nam. Bên cạnh đó, thảo luận cũng sẽ làm rõ thêm những thuận lợi và khó khăn trong quản lý chất lượng thịt trâu, bò, công tác kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò sống và thịt trâu, bò, an toàn dịch bệnh, các tiêu chuẩn về vận chuyển, giết mổ, phúc lợi động vật, phát thải khí nhà kính v.v. Đối thoại chính sách là nơi để các nhà hoạch định chính sách, các hiệp hội, doanh nghiệp và các bên liên quan khác của Việt Nam và Úc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất các chính sách nhằm phát triển ngành chăn nuôi trâu, bò của Việt Nam. Ngoài ra, Đối thoại chính sách cũng góp phần tăng cường hợp tác song phương giữa Úc và Việt Nam trong ngành bò thịt thông qua tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và nhà nghiên cứu giao lưu, trao đổi, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, đẩy mạnh liên kết sản xuất kinh doanh trong ngành bò thịt giữa hai quốc gia./.


Tin khác